Harjoituksen järjestelyorganisaatiolla oma JohdaNASTA-kurssi

Iloinen puheensorina ja lukematon määrä kysymyksiä ja saman verran vastauksia. Näin voisi kiteyttää Savotar 2020 -harjoituksen JohdaNASTA II -kurssin viikonlopun annin Vekaranjärven varuskunta-alueella. Harjoituksen johdon kanssa tuleviin huhtikuisiin harjoituspaikkoihin oli tutustumassa koko harjoituksen järjestelyistä vastaava henkilöstö.

Savotar 2020 -harjoituksen järjestelyorganisaatio
Suurin osa Savotar 2020 –harjoituksen JohdaNASTA-kurssilaisista pääsi helmikuisena viikonloppuna Vekaranjärvelle. Eturivissä Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen (oikealla) ja Savotar 2020 –harjoituksen johtaja Anna-Maija Silander.

Harjoituksen järjestelyvastuussa eteläsavolaiset naiset

NASTA-harjoitus on oppimistapahtuma sekä 300 kurssilaiselle että 50 harjoituksen järjestelyistä vastaavalle henkilölle eli JohdaNASTA-kurssilaisille. Harjoituksen järjestäminen vaatii monenlaisia järjestelyjä ennen kuin kaikki palaset on saatu soviteltua paikoilleen.

Savotar 2020 –harjoituksen organisoinnista vastaavat Naisten Valmiusliiton Etelä-Savon alueneuvottelukunta jäsenjärjestöineen ja Naisten Valmiusliitto, jonka pääsihteeri Kaarina Suhonen rautaisella monien harjoitusten tuomalla kokemuksella luotsaa JohdaNASTA-kurssilaisia eteenpäin. Eteläsavolaisten apuna on aktiivisia naisia myös naapurialueneuvottelukunnista.

Puolentoista vuoden projekti

Savotar 2020 -harjoituksen tekijöiden kokoaminen on aloitettu reilu vuosi sitten, vuoden 2018 lopulla. Harjoituksen johtaja Anna-Maija Silander on koonnut harjoituksen johtoryhmän, ja kunkin toimiston vastaava on sitten avustanut tukihenkilöiden etsimisessä.

Keskeisessä asemassa NASTA-harjoituksessa ovat tietysti kunkin kurssin johtajat, koska heidän vastuullaan on harjoituksen sisällön onnistuminen. Koulutuspäällikkö Anu Metsäkalliolla on iso rooli kurssinjohtajien sparraamisessa, tukemisessa ja ohjaamisessa.

Järjestelyorganisaatio JohdaNASTA-kurssilla

JohdaNASTA-kurssin sisältö koostuu toimistoittain tehtävistä ennakkosuunnitelmista sekä kolmesta koulutusviikonlopusta. JohdaNASTA I –kurssiviikonloppu oli syyskuussa Mikkelissä ja helmikuussa oli vuorossa 2. kurssiviikonloppu harjoituspaikassa Vekaranjärven varuskunnassa, viimeinen on sitten varsinainen harjoitus. Nämä yhteiset viikonloput ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta harjoituksen käytännön järjestelyistä vastaavat oppivat tuntemaan toisensa, voidaan yhdessä suunnitella kurssiosioita ja tiimiydytään.

Kouluttaja Seppo Oksa ja Naisten Valiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen
JohdaNASTA-kurssiviikonloppuina johtamiskouluttajana on toiminut Seppo Oksa. Kuvassa Seppo Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhosen kanssa.

Kurssinjohtajat ja organisaation vastuuhenkilöt opiskelevat myös johtamista. JohdaNASTA-kursseilla Naisten Valmiusliitto on tehnyt pitkään yhteistyötä Seppo Oksan kanssa. Sepon kanssa JohdaNASTA-kurssiviikonloppuina on pohdittu niin itsensä johtamista, ryhmän johtamista kuin tilannejohtamistakin. Taitoja, joita tarvitaan 30 hengen kurssin eteenpäin viemisessä kenties yllättävissäkin tilanteissa.

Tilanteiden ennakointiin auttaa, kun kurssiviikonloppuna näkee missä mikin paikka sijaitsee ja pystyy ennakoimaan paljonko esimerkiksi menee aikaa siirtymisiin paikasta toiseen.

Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa -kurssin johtajat tutustumassa harjoituspaikkoihin.
Maastossa tapahtuvien harjoituksien kurssien kurssinjohtajien on hyvä tutustua harjoituspaikkaansa etukäteen, jotta he osaavat suunnitella käytännön harjoitukset ja niissä tarvittavat välineet. Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa -kurssin kurssinjohtaja Päivi Pekonen (edessä) ja varajohtaja Sari Särkkä tutustuivat koulutuspaikkoihin Vekranjärven viikonlopun aikana.

Helmikuinen viikonloppu Vekaranjärven varuskunnassa oli tiivistä yhteistä opiskelua, toimistoittain tehtyjä suunnitelmia sekä kunkin oman vastuualueen suunnittelua.

Toki täytyy tutustua varuskuntaravintolan ja sotkunkin tarjontaan. Hyvä ruoka kruunaa jokaisen tapahtuman. JohdaNASTA –kurssin testiporukkamme oli erittäin tyytyväinen Vekaranjärven varuskunnan tarjontaan.