Tunnistatko itsesi? Tällainen on keskimääräinen niksulalainen

DSC_0728

Kuva: Uusimaa oli vahvimmin edustettuna Niksula-harjoituksessa. Uudeltamaalta harjoitukseen osallistuivat esimerkiksi Tiina Kuosa, Reija Blom ja Salli Lehervo

Niksula 2018 -harjoitukseen osallistuu erilaisia naisia eri taustoista. Kerättyjen tilastotietojen perusteella on kuitenkin mahdollista hahmottaa kuva keskimääräisestä niksulalaisesta.

Tyypillinen kurssilainen on keski-ikäinen, noin viisissäkymmenissä oleva eteläsuomalainen nainen. Hän on korkeasti koulutettu, eikä kuulu Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöön. Hän ei ole suorittanut asepalvelusta, ja hänellä on takanaan varsin vähän Nasta-harjoituksia, jos niitä on lainkaan.

Niksula-harjoituksen kokonaisvahvuus on 358. Kerättyjen tilastotietojen perusteella Niksula on saanut selvästi eniten osallistuja Uudeltamaalta. Seuraavaksi eniten osallistujia on Varsinais-Suomesta. Satakunnasta, jossa harjoitus järjestetään, on neljänneksi eniten osallistujia. Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhosta hämmästyttää kuitenkin se, että Keski-Pohjanmaalta ei ole tullut yhtäkään kurssilaista.
-Missä Keski-Pohjanmaan naiset oikein ovat, Suhonen hämmästelee.

Selvästi monilukuisimmin Niskulassa ovat edustettuina 40-60-vuotiaat naiset. Suhosen mukaan Niksulan ikärakenne on hyvin tyypillinen Nasta-harjoituksille.
-Tavoitteenamme on saada yhä enemmän nuoria mukaan, Suhonen sanoo.

Kurssilaisista noin puolet on ensimmäistä kertaa Nasta-harjoituksessa. Organisaation tavoitteena onkin saada lisää ensikertalaisia ja myös sellaisia naisia, jotka eivät vielä toimi Valmiusliitossa. Harjoitus voi innostaa osallistumaan laajemminkin kokonaisturvallisuuden edistämiseksi.

Teksti: Marianna Langenoja
Kuva: Tuula Rahkonen

 

Vapaaehtoistoiminnan rooli kasvaa, kun hybridivaikuttaminen yleistyy

DSC_0311

Niksulassa opiskeltiin perjantaina tämän päivän turvallisuusuhkia ja hybridivaikuttamista. Luennon piti Suomen Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi.

Nurmen mukaan varautumisen iso tavoite on ylläpitää yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Niitä ovat puolustuskyky, valtion sisäinen turvallisuus ja talous, väestön toimintakyky ja henkinen kriisinkestävyys sekä valtion toimiva johtaminen.

Luennon keskeisenä teemana oli, että kaikki on nykyisin eritavalla kuin ennen, mutta oikeastaan mikään ei ole muuttunut.

Tätä väitettä Nurmi punnitsi monella eri tasolla. Hän huomautti, että esimerkiksi lentolehtiset olivat informaatiovaikuttamista.

Nurmen mukaan vahvoja muutostrendejä nyky-yhteiskunnassa ovat esimerkiksi verkottuminen, yhteistyö, ulkoistaminen, yksityistäminen ja kansainvälistyminen. Koska valtioiden rajat häilyvät, on tärkeää joustaa yllättävissä muutoksissa. Kansallisen riskiarvion pohjana onkin tulevaisuudessa valmius muutoksiin. Viranomaistoiminnan ohella myös omatoimisen varautumisen rooli kasvaa, ja tässä tarvitaan myös arjen turvallisuutta edistäviä vapaaehtoisia toimijoita.

Nurmi kertoi luennollaan hybridivaikuttamisesta, joka voi olla valtioon kohdistuvaa poliittista ja taloudellista painostusta, sisäistä epäjärjestyksen aiheuttamista, informaatiovaikuttamista, kybervaikuttamista ja sotilaallista voimankäyttöä. Esimerkiksi kyberhyökkäys sähköverkkoihin on yksi hybridivaikuttamisen tapa.

Nurmen mukaan hybridivaikuttamisen aikakautena kansalaisten on pidettävä yhtä, oli tilanne mikä tahansa. Nykyajan sodankäynnissä muutokset tapahtuvat hetkessä ja järkyttävät helposti infrastruktuurin ja sisäisen järjestyksen.

Tulevaisuudessa varautuminen on paljolti yllättävien muutosten ennaltaehkäisyä ja niihin nopeaa puuttumista. Oikeastaan mikään siinäkään ei ole muuttunut entisestä, vaikka uusia uhkia on syntynyt.

Teksti: Niksulan viestintä
Kuva: Tuula Rahkonen

Liiton pääsihteerin tervehdys kurssilaisille

Niksula 2018 -harjoitus on Naisten Valmiusliiton 42. valmiusharjoitus, jonka käytännön järjestelyistä vastaa Turun ja Porin alueneuvottelukunta. Koulutuksen tarkoituksena on kehittää suomalaisten naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia toimia arjen häiriötilanteissa sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. NASTA-harjoitukset toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina ja puolustusvoimien tuella.

Harjoituksen keskeinen teema on turvallisuus, jonka ympärille rakentuu koulutus, mutta turvallisuus on myös asia, joka huomioidaan koko harjoituksen toteutuksessa.

Yksilön turvallisuustaitojen kautta rakentuu turvallisempi yhteiskunta, jonka vuoksi yksittäisen kansalaisen osaaminen on keskiössä. On todettu, että yksilön turvallisuuden tunne vahvistuu, kun tiedot ja taidot ovat ajan tasalla.

Turvallisuustaidoille on käyttöä niin omassa arjessa kuin yhteiskunnan tukena. Koskaan emme voi tietää etukäteen, mikä tilanne meidät yllättää, jonka vuoksi varautuminen ennakkoon on keskeinen asia. Arjen häiriötilanteiden lisäksi erilaiset toimintaympäristön uhat kuten, myrskyt, metsäpalot ja väkivaltaiset teot haastavat meitä ylläpitämään turvallisuustaitojamme.

Liiton pääsihteerinä minun yksi keskeinen tehtävä on naisten varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä valtakunnan tasolla että liiton toimijoiden kanssa aluetasolla, alueneuvottelukuntien kanssa.

Koulutukset toteutetaan kursseina, joihin sisältyy sekä teorialuentoja että aiheen perustaitojen harjoittelua. Kurssiaiheet pyritään rakentamaan hyvin ajankohtaisten ja kansalaisten tarpeista nousevien teemojen ympärille. Näin suuren harjoituksen onnistuminen vaatii sitoutuneita vapaaehtoisia ja hyvää yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken.

Onkin tärkeää huomioida, että harjoituksen johtajina, toimihenkilöinä ja kouluttajina toimivat liiton jäsenjärjestöjen osaavat ja aktiiviset jäsenet, joille kuuluu iso kiitos valmistelusta. Harjoituksen organisaatio onkin suunnitellut ja valmistellut harjoitusta puolitoista vuotta liiton ohjauksessa, jotta kaikki on varmasti valmiina, kun kurssilaiset saapuvat.

Olen itse ollut mukana järjestötyössä pitkään erilaisissa tehtävissä ja osallistunut jo ensimmäiseen NASTA-harjoitukseen vuonna 1998. Varautumis- ja turvallisuusaiheet ovat olleet tarpeellisia vuosien varrella omassa arjessa niin työ- kuin siviilielämässä, mikä on haastanut koko ajan oppimaan uutta. Harrastus on ollut niin tärkeä osa elämääni, että se on muuttunut myös työksi. Nyt saan ilokseni olla mukana jokaisessa harjoituksessa, joten tapaatte minut myös Niksula -harjoituksessa.

Toivon, että tuleva harjoitus on teille myös antoisa ja koulutusviikonlopussa yhdistyy sekä uusien taitojen oppiminen että yhteisöllisyys. On ilo toivottaa teidät kaikki liiton puolesta tervetulleeksi NASTA-valmiusharjoitukseen!

Nähdään Niksulassa,

Kaarina Suhonen
Naisten Valmiusliiton pääsihteeri

Kaarina Suhonen NVL paasihteeri

 

 

 

 

Tule mukaan oppimaan arjen turvallisuustaitoja

Syksyn NASTA-harjoitus Niksula 2018 järjestetään 7.–9.9.2018 Porin prikaatin Niinisalon varuskunnassa. Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina ja puolustusvoimien tuella.

Harjoitus on avoin kaikille suomalaisille naisille. Siihen voi osallistua ilman ennakkotaitoja eikä osallistuminen edellytä minkään järjestön jäsenyyttä. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 350 naista. Jokaiselle kurssille otetaan puolet ensikertalaisia ilmoittautumisjärjestyksessä. Toiminta ei ole sotilaallista.

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta eikä ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen edellyttää normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.

Niksula 2018 -harjoitus on Naisten Valmiusliiton 42. valmiusharjoitus, jonka käytännön järjestelyistä vastaa Turun ja Porin alueneuvottelukunta. Koulutuksen tarkoituksena on kehittää suomalaisten naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia toimia arjen häiriötilanteissa sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Harjoituksen keskeinen teema on turvallisuus, jonka ympärille rakentuu koulutus, mutta turvallisuus on myös asia, joka huomioidaan koko harjoituksen toteutuksessa.

Naisten harjoituksissa korostuvat upealla tavalla yhteisöllisyys niin kurssilaisten kuin organisaationkin sisällä, sekä liiton arvot ”herkkyys, taito, tahto ja tekemisen riemu”.

Tule NASTA-harjoituksiin oppimaan arjen turvallisuustaitoja.
Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille!

Teksti: Tuula Rahkonen
Kuva: Hanna Honkavuo

Niksula FB kansikuva