Kurssitarjontaa pidettiin yleisesti hyvänä ja toiminnallisina

NVL naiset

Kuva: Riitta Heikkilä (vas), Anne Holmlund ja Kaariana Suhonen toivottavat, että mahdollisimman moni harjoitukseen osallistujista löytää myös jatkossa harrastuksen jäsenjärjestöjen toiminnasta ja tulee mukaan aktiiviseen joukkoon. 
Naisten Valmiusliiton Niksula 2018-harjoituksen päättymisestä on kulunut aikaa pari viikkoa, mutta tunnelmia ja koosteita käydään vielä läpi kuukauden ajan. Harjoitus koostui yhdestätoista eri kurssista, joista yksi oli harjoituksen organisaation JohdaNASTA III kurssi. Lopullinen osallistujamäärä oli yhteensä 371. Osallistujista noin puolet oli ensikertalaisia ja eniten osallistujia oli Uudeltamaalta sekä Varsinais-Suomesta.

Uutena kurssina harjoituksessa oli ”Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa” ja se sai kurssilaisilta sellaisen palautteen, että tulemme pitämään sen kurssivalikoimassamme jatkossakin. Lisäksi alueelle soveltuvia kursseja olivat Kansainvälinen kriisinhallinta ja Turvallisesti vesillä. Harjoituksen kurssitarjonta oli hyvin monipuolinen, jotta kurssilaisten erilaiset turvallisuustarpeet tulisivat huomioitua mahdollisimman hyvin. Palautteissa kurssitarjontaa pidettiin yleisesti hyvänä ja toiminnallisina. Osa kaipasi tulevaisuudessa jatkokursseja sekä lapsiin liittyviä teemakokonaisuuksia. Kurssitarjonta vaihteleekin vuosittain sen mukaan mihin vuodenaikaan ja missä harjoitus pidetään, jotta alueen osaaminen pääsee esille.

Tämän vuoden harjoitus on antanut toivottavasti niin kurssilaisille kuin harjoituksen organisaatiolle uusia valmiuksia toimia niin arjen häiriötilanteissa kuin mahdollisissa poikkeusoloissa. Harjoituksen toteutuksesta vastasi Turun ja Porin alueneuvottelukunta, joka koostuu liiton jäsenjärjestöjen osaavista naisista. Harjoituksen onnistumiseen ovat vaikuttaneet myös hyvät yhteistyökumppanit; MPK:n Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri ja Porin prikaati sekä eri viranomaiset ja järjestöt. Toivottavasti mahdollisimman moni harjoitukseen osallistujista löytää myös jatkossa harrastuksen näiden jäsenjärjestöjen toiminnasta ja tulee mukaan aktiiviseen joukkoon!

Teksti: Kaarina Suhonen
Kuva: Tuula Rahkonen

”Tämä on ollut hieno matka kanssanne”

Harjoituksen johtaja

Kuva: Harjoituksen johtajan olo on huojentuneen onnellinen erinomaisesti sujuneen harjoituskokonaisuuden jälkeen.

Niksula 2018 -harjoitus saatiin onnistuneesti päätökseen ja nyt on pienen välitilinpäätöksen aika.

Koko kokonaisuus huomioiden harjoitus sujui viikonloppuna melkein itsestään hyvän etukäteissuunnittelun ansiosta. Muutama vaihtoehtoinen suunnitelma oli valmiina, jos jokin asia olisi tarvinnut korjaavia toimenpiteitä, mutta niitä ei harjoituksessa tullut esille.

Harjoituksen vastuuhenkilöiden rekrytointi oli erittäin onnistunut ja he ottivat vastuun omista tehtävistä erittäin sitoutuneesti ja oma-aloitteisesti. Jo suunnittelun kuluessa päälliköt ja vastaavat kehittyivät ja kehittivät omia tehtäviään mallikkaasti ja tiedon kulku eri vastuualueiden välillä varmistettiin pitämällä mahdollisimman paljon yhteisiä suunnittelupalavereja.

Myös kurssinjohtajien ja kouluttajien rekrytointi oli onnistunut ja koulutuksen taso oli palautteeseen peilaten erinomainen. Veli-Pekka Nurmen yhteisluento antoi hyvän alkuunlähdön koko viikonlopun kouluttautumiseen.

Meillä oli todella hyvät yhteistyökumppanit, jotka mahdollistivat harjoituksen läpiviemisen onnistuneesti. Porin prikaatista, Leijona Cateringistä, Niinisalon Sotilaskodista ja Lounais-Suomen maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä saatiin kaikki mahdollinen tuki harjoitukseen. Myös Naisten Valmiusliitolta saamamme tuki oli kannustavaa ja rakentavaa. Tämän kokoinen harjoitus vaatii usean muuttuvan tekijän onnistumista samanaikaisesti ja jopa säät suosivat meitä kesäisillä lämpötiloilla.

Kurssilaisten hyvinvointi oli koko suunnittelun ajan keskiössä, jotta harjoituksen läpivienti olisi sujuvaa ja saataisiin onnistumisen tunteita sekä organisaatiossa että kurssilaisissa. Olimme tietoisia, että kurssilaisten joukossa on monta kokenutta Nastan kävijää ja vertailu edellisiin harjoituksiin tulee antamaan meille haasteellisen tehtävän harjoituksen toteutukseen. Kursseilta kootun palautteen mukaan olemme saavuttaneet tavoitteemme moninkertaisesti ja erityisen iloinen olen siitä, että kurssikokonaisuudet ovat saaneet erinomaiset arvostelut kauttaaltaan. On hienoa todeta koulutustyytyväisyyden olleen erinomaisella tasolla ja Niinisalossa vietetty viikonloppu on koettu mielekkääksi.

Olo on huojentuneen onnellinen erinomaisesti sujuneen harjoituskokonaisuuden jälkeen ja voin hyvillä mielin antaa vuoron vastuulliseen tehtävään seuraavien Nasta-harjoitusten tekijöille.

Tämä on ollut hieno matka teidän kanssanne ja tätä oli ilo tehdä hienossa seurassa.

Riitta Heikkilä
harjoituksen johtaja

Kuva: Tuula Rahkonen

”Harjoituksen onnistumiseen on tarvittu teitä kaikkia.”

Kaarina

Naisten Valmiusliiton Niksula 2018 -harjoitus on päättynyt ja on aika summata sekä kurssilaisten että kaikkien toimijoiden palautteita. Liiton näkökulmasta on tärkeintä, että olemme onnistuneet tarjoamaan laadukasta varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.
Pääsihteerin roolista katsottuna harjoitusta on onnistunut hyvin, mutta myös kurssilaisten kommentit tukevat tätä.

”Asiantuntevat ja erittäin mielenkiintoiset luennot. Mahtavat käytännön harjoittelut ulkona. Pysyttiin hienosti aikataulussa.”

Ison ryhmän aikataulutus ei aina ole helppoa ja täytyy muistaa, että organisaatiokin oli harjoittelemassa. Kaikki kurssinjohtajat ja organisaatio koostui vapaaehtoisista toimijoista, jotka suunnittelevat ja toteuttavat harjoituksen.

Myös kehitettävää kohteita löytyi aina ruokahuollosta harjoituksen toteutuksen yksityiskohtiin asti.

”Liikaa vaaleaa leipää, salaatteja tai edes raasteita mukaan”
”Toiminnallisia harjoituksia olisi saanut olla vieläkin enemmän. Toivon tälle kurssille jatkokurssia.”

Jokainen joutui viikonlopun aikana myös omalta mukavuusalueelta pois ja sekin on mielestäni oppimiskokemus, sillä pitkittyneessä häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa joudumme laskemaan vaatimustasoa.

Toivon, että jokainen oppi harjoituksessa jotakin uutta ja sai varmuutta toimia yllättävissä tilanteissa, mutta säilytti samalla kipinän oppia vielä lisää 😊.

Liiton puolesta haluan lämpimästi kiittää niin kurssilaisia kuin kaikissa vastuutehtävissä olevia koulutuksellisesta viikonlopusta! Harjoituksen onnistumiseen on tarvittu teitä kaikkia.

Kaarina Suhonen
Naisten Valmiusliiton pääsihteeri

Kuva: Tuula Rahkonen

”Yhteistyö on se suuri voima, jolla onnistumme”

Hyvät kurssilaiset, kouluttajat ja harjoituksen organisaatio sekä yhteistyökumppanit!

”Hyvä pöhinä, loistava porukkaa, hyvä yhteishenki, me halutaan jatkokurssi, rautaiset kouluttajat, parempi kuin odotin” – tässä joitakin kommentteja eiliseltä kenttäkierrokselta niin kurssilaisilta, kurssinjohtajilta kuin kutsuvierailta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKuva: Kaarina Suhonen korosti harjoituksen päätöspuheessaan yhteistyön merkitystä. 

Naisten Valmiusliiton 42 valmiusharjoitus on pitänyt sisällään monipuolisia turvallisuus- ja varautumiskursseja, joiden tavoitteena on ollut lisätä teidän valmiuttanne toimia yllättävissä tilanteissa. Toimintaympäristömme muuttuu koko ajan ja uhat niiden mukana. Perinteisten uhkakuvien rinnalle on tullut uusia uhkia, jotka pyritään huomioimaan myös Naisten Valmiusliiton koulutuksen suunnittelussa. Harjoituksen kurssivalikoima ei ole siis aina samanlainen, vaan jokaiseen harjoitukseen mietitään erikseen ajankohtaiset ja paikkaan sopivat kurssikokonaisuudet. Kutsunkin teitä jo samalla ensi vuoden NASTA Revontuli 2019 ja Pihlaja 2019 -harjoitukseen.

Veli-Pekka Nurmi totesi osuvasti yhteisluennolla, että tekniikan vikaantuminen ja ihmisten toiminta ovat merkittäviä onnettomuuksia aiheuttavia tekijöitä. Toivon, että olette saaneet kursseilta tietoa siitä, miten ennaltaehkäistä ja tunnistaa vaaratilanteita sekä toimia niiden kohdatessa. Toivon, että ylläpidätte osaamistanne tämän jälkeenkin ja olette aktiivisia turvallisuusasioissa.

Harjoitukseen kokonaisvahvuus on ollut tänä viikonloppuna 358 henkilöä, joista kurssilaisia 309 henkilöä. Eniten osallistujia on tullut harjoitukseen Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta, mutta osallistujia on tullut myös Virosta asti.  Suurin ikäryhmä on ollut 40-59 -vuotiaat, mutta muuten ikähaitari on ollut hyvinkin laaja. Naisten Valmiusliiton keskeinen viesti on, että turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille.

Harjoituksen organisaatiolle haluan lausua parhaimmat kiitokset hyvin tehdystä työstä. On ollut mielenkiintoista ja antoisaa kulkea vierellänne harjoituksen suunnittelusta aina tähän viikonlopun toteutukseen asti. Toiminta on ollut hyvin johdettua ja kaikki toimijat ovat olleet upealla tavalla sitoutuneita tehtäväänsä.

Mikään harjoitus ei kuitenkaan synny yksin, vaan tähän on tarvittu yhteistyökumppaneita; eri alojen asiantuntijoita ja viranomaisia, jäsenjärjestöjen upeita ja osaavia vapaaehtoisia, Maanpuolustuskoulutusyhdistystä ja Puolustusvoimia. Yhteistyö on se suuri voimia, jolla onnistumme tässä. Kiitos teille kaikille!

Erityisesti haluankin kiittää Matti Bärlingiä, kokenutta osaajaa ja hänen työpariaan Hannu Lammintaustaa sekä Niinisalon varuskunnan rautaisaa ja energistä tiedustelukomppanian johtajaa Petra Koskensaloa ja yhteysupseeri Antti Huhtaa, joka on ennakoinut tilanteita ja toiminut kuin ajatus.

Hyvät kurssilaiset!

NIKSULA -harjoitus lähenee loppuaan ja on aika arvioida oppimaansa ja kokemustaan kurssin onnistumisesta. Pyydämmekin teiltä tänään tärkeää palautetta niin onnistumisesta kuin kehittämiskohteista, jotta voimme kehittyä ja vastata koulutuksellisiin tarpeisiin mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa. Toivon, että olette saaneet myös uusia ystäviä ja verkostoituneet, kokeneet jotakin ihan uutta sekä joutuneet omalta mukavuusalueeltanne ulos.

Lopuksi toivotan kaikille turvallista syksyä ja pitäkää huolta itsestänne, sillä voidakseen auttaa muita, on huolehdittava ensin itsestä!

Teksti: Kaarina Suhonen
Kuva: Tuula Rahkonen

Toiseen pitää voida luottaa  

Kuva 28

Viestintäkurssi jalkautui Valkiajärven rannalle tutustumaan vesiturvallisuuden kurssiin.  Vedessä kellui oranssinpunaisia hahmoja. Saaristomeren merivartiokilta opasti pelastuspukuisia naisia toimimaan vedessä ja pelastuslautalla. Samaan aikaan kurssin toinen ryhmä opetteli solmujen tekoa, hätämerkkejä ja heittoliinan käyttöä. Lisäksi ohjelmassa käytiin läpi muun muassa merilainsäädäntöä, opittiin tuntemaan merenkulun turvavälineet ja annettiin ensiapua hypotermiaan.

Kuva 15

Kuva: Turvallisesti vesillä – vain yhden askeleen uskallus. 

”Yksi kurssin tärkeimmistä opetuksista on ollut se, että toiseen pitää luottaa”, kertoo Kirsi P. Hän on Nasta-leirillä seitsemättä kertaa. Hän inhoaa kylmää vettä, mutta kurssi on kuulemma ollut hyvää siedätyshoitoa vesipelkoisille. Nyt vesi on 19-asteista, mutta kylmähermoisemmille voidaan järjestää kursseja lähes jäisissä olosuhteissa.
Teksti ja kuvat: Niksula 2018 -harjoituksen viestintäkurssi

Lika lämmittää

”Lika pitää lämpimänä” sanoo kokenut Niksulan maastokurssin varavetäjä Satu Rajala. Maastokurssilaisten ei kannata peseytyä koko viikonloppuna vaan säästää se nautinto lähtöhetkeen. Kädet pestään kuitenkin vedellä ja saippualla tarpeen mukaan. Käsidesiä käytetään vain infektiokausina, vaikka sitä näyttää olevan miehistötiloissa tarjolla.

Kuva 13

Kuva: Maastotaidoissa kahvi ei ole kortilla, mutta vaatii hiukan vaivannäköä.

Jos peseytyminen onkin toisarvoista niin kahvista ei tingitä. Trangioita olikin iso pino nätisti kasattuna nuotiopaikan kupeella, tietysti tahrattomiksi puunattuina. Tulevan illan päivällismenu alkoi maittavalla, juuri kerätyistä sienistä valmistetulla sienisipulihöysteellä. Muu osuus päivällisestä jäi meille vierailijoille arvoitukseksi kun emme huomanneet sitä sienistä kateellisina kysellä.

Olosuhteet leirillä vaikuttavat olevan kunnossa. Löytyy kaksi WC-koppia eli ihan riu´ulla ei tarvitse asioitaan toimittaa.

Kuva 10

Kuva: Maastokurssin virolaisvahvistukset Kristina ja Olga olivat vaikuttuneita puukonkäsittelytaitojen opettelusta, tehdyistä kiehisistä ja suomalaistelttojen näppäristä teltannyöreistä. Sen sijaan sienitietous oli heillä hallussa.

Kurssin virolaiset osallistujat Kristina ja Olga ihastelivat kiehisten tekoa, ja teltan nyörien sitominen, kiristäminen ja uudelleen kiinnittäminen oli heistä mykistävän helppoa.  Nuorimpia osallistujia kiinnosti erityisesti vieressä oleva kuntorata. Olisiko tämä tulevaisuudessa uusi Nasta-kurssiympäristö?  Kurssi nuorille ja nuorekkaille kovakuntoisille naisille.

Revontuli-harjoituksen Maastotaidot talvella -kurssin tuleva johtaja Tuovi Palomaa oli tutustumassa kurssin järjestelyihin Niksulassa. Olosuhteet täällä olivat lämpimät. Maaliskuussa 2019 Rovaniemellä kurssi vietetään talviolosuhteissa. Varustukseen kuuluvat sukset ja huopakumpparit.
Teksti ja kuvat: Niksula 2018 -harjoituksen viestintäkurssi

Tuhat toistoa ilon kautta

Kuva; VK blogi 2

Naisten Valmiusliiton NASTA Niksula 2018 harjoituksen -kurssi, Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa, rakentui luennoista ja harjoituksista. Kurssilaisille opetettiin hätäensiapua, jossa harjoiteltiin elvytystä, tajuttoman kylkiasentoon laittamista sekä suuren verenvuodon tyrehdyttämistä.  Lisäksi kurssin ohjelmassa oli muun muassa suojelupoliisin luento siitä, miten toimia ääritilanteessa sekä miten liikkua turvallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Kurssi antoi valmiuksia, miten vapaaehtoiset voivat toimia viranomaisten tukena sekä miten toimia traumaattisen kriisin vaiheissa.

Kurssilla harjoiteltiin yksinkertaisia suojautumiskeinoja mm. irtaantumistekniikoita. Erilaisia harjoitteita tuli toistaa tuhansia kertoja. Näin ne jäävät selkärankaan ja uhkaavissa tilanteissa pystyy toimimaan vaistomaisesti harjoiteltujen ohjeiden mukaan. Koulutuksessa harjoitetut tekniikat ja niiden tiedostaminen ja harjoittaminen auttavat mahdollisessa uhkatilanteessa, jossa tulee muistaa, että voima ei ole pääasia. Kouluttajat korostivat, että uhkatilanteessa kehon kielellä (55 %), äänenpainolla (37 %) ja sanoilla (8 %) on merkitystä. Kurssin aikana jokaiselle kurssilaiselle tehtiin henkilökohtainen turvallisuussuunnitelma.

Kurssilaiset ja kouluttajat korostivat kurssin tärkeyttä. Kurssilaiset kokivat saaneensa valmiuksia ja suosittelevatkin kurssia kaikille Suomen naisille. Kurssilaiset kiittivät hyvistä kouluttajista ja tsemppaavasta hengestä ja henkilökohtaista ohjeista.

 

Teksti ja kuva: Niksula 2018 -harjoituksen viestintäkurssi

Nokka kohti taivasta!

Maastoajotaidot ja liikenneturvallisuus, taitoja, jotka saattavat pelastaa henkesi.
27 naista ja 14 ajoneuvoa valtasivat Hämeenkankaan Kuninkaanlähteen 7.-9.9.2018 osana NASTA Niksula 2018 -harjoitusta.

Kurssin johtajana toimii Maria Luodes, jota ilman kurssi olisi jäänyt toteuttamatta. Kun Niksula 2018 -harjoitusta suunniteltiin, Maria sanoi harjoituksen varajohtajalle Kirsti Aittalalle, että Niinisalossa pitäisi ehdottomasti toteuttaa maastoajokurssi, koska maasto-olosuhteet ovat siihen erinomaiset ja maastureita on riittävästi käytössä. Ja ennen kaikkea koska kurssia oli kovasti toivottu.

Kurssin varajohtaja Mirva Selander kertoi, että kurssi tuo arkielämään rohkeutta autolla ajamiseen ja sen ymmärtämiseen, miten auto käyttäytyy vaikeissa olosuhteissa. Jo ensimmäisen päivän oppi turvaväleistä näkyi seuraavan päivän ajossa.

Seuraavan NASTA-harjoituksen, Revontuli 2019 kuljetusvastaava Riina oli myös seuraamassa kurssia ja ottamassa oppia Liikenneturvallisuus ja Puolustusvoimien B-ajo-oikeus kurssia varten. Tämä harjoitus on maaliskuussa Rovaniemellä, joten talviolosuhteet tuovat vielä hieman lisää haastetta maastoajoon.

Chia Koskinen on ensimmäistä kertaa maasturin ratissa ja kokemus on ollut hänen sanoja lainaten ”perkeleen voimaannuttava”. Oppia hallitsemaan isoa autoa maasto-olosuhteissa taidolla vaatii rohkeutta ja uskoa itseensä, sillä auton lähtiessä liukumaan hiekkatöyräältä alas on vaan pidettävä pää kylmänä, toimia saatujen ohjeiden mukaan ja yrittää uudestaan. Kun auto hitaasti mutta varmasti kipuaa ylöspäin nokka kohti taivasta moottorin ulvoessa ja auton täristessä, apukuskin vahva kannustus on tärkeä tuki ennen kuin auto keikahtaa mäen päällä vaakasuoraan asentoon.

cof

Puolustusvoiman B-ajo-oikeutta voi hyödyntää jatkossa muissa NASTA- ja MPK -harjoituksissa, kuten Tiina Kerkkä on tehnyt. Hänet kutsuttiin Rovaniemeltä jossa hän suorittaa linja-auton ajokorttia, Niksula 2018:aan autonkuljettajaksi ja niinpä hän nyt kuljettaa harjoituksessa väkeä paikasta toiseen.

Hajosipa linja-auton rengas NASTA Katarina 2018 -harjoituksessa kesken retkikuljetuksen. Onneksi kurssilaisista löytyi B-ajoluvan suorittaneita sijaisautojen rattiin!

Teksti ja kuva: Niksula 2018 NASTA -harjoituksen viestintäkurssi

 

https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoitukset/syksyn-nasta-harjoitus-niksula/

https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoitukset/kevaan-nasta-harjoitus-revontuli/

”Tahdon tyttäret” -tutkimus jatkui Niksula-harjoituksessa

Linda Hart

Kuva: VTT Linda Hart (keskellä) tekee tutkimusta naisille suunnatusta valmius- ja turvallisuuskoulutuksesta Suomessa. Hän osallistui Niksula 2018 -harjoitukseen tutkijan roolissa ja teki harjotuksessa osallistuvaa havainnointia. 
Syksyn kunniaksi sosiologi sonnustautui taas maastopukuun viikonlopuksi selvittääkseen, millaista on naisille tarjottava valmius- ja turvallisuuskoulutus Suomessa! Aloitin etnografisen kenttätyön eli osallistuvan havainnoinnin huhtikuussa Katarina-harjoituksessa Dragsvikissa ja jatkoin havainnointia kuluneena viikonloppuna Niksula-harjoituksessa. Keväällä kävin havainnoimassa kursseja Suomalainen nainen maanpuolustajana, Bemötande av kris ja Kyberturvallisuus. Nyt seurasin kursseja Kansainvälinen krisinhallinta, Kenttälääkintä ja Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa.
Niksulassa oli paljonkin uutta sisältöä ja NASTA-harjoituksissa tarjottujen kurssien kirjo alkaa hahmottua. Kursseja havainnoimalla alkaa myös piirtyä kuva siitä, miten kansalainen voi kouluttautua kohtaamaan sekä arjessa että häiriö- ja kriisitilanteissa esiintyviin turvallisuushaasteisiin, kuten myös siitä, millaista on maanpuolustusorientoitunut kansalaistoiminta ja vapaaehtoiskentän tarjoamien tehtävien kirjo. Jatkan osallistuvaa havainnointia vielä Fanni-PikkuNastassa lokakuussa ja Revontuli-harjoituksessa maaliskuussa.
Teen tutkimustani tällä hetkellä Maanpuolustuskorkeakoulun TAHTO2-tutkimushankkeessa (https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tahto-tutkimusprojekti), joka pureutuu suomalaisten maanpuolustustahdon ja maanpuolustussuhteen ulottuvuuksiin.Tutkimukseen sisältyy myös osuus, jossa järjestetään ryhmähaastatteluja eri puolilla Suomea NASTA-harjoituksiin osallistuneille naisille. Haastattelen mielelläni myös kouluttajia, luottamushenkilöitä ja muita aktiiveja yksilöhaastatteluin. Tutkimushaastatteluja järjestetään loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019. Jos haluat tarjoutua haastateltavaksi, ole yhteydessä sähköpostitse!
Yhteystiedot:
Linda Hart, VTT, tutkija, TAHTO2-hanke
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, PL 7, 00861 Helsinki
Sähköposti: linda.hart (a) mil.fi; linda.hart (a) alumni.helsinki.fi
#tahtotutkimus

Ilkka Kanerva: ”Jokaisen suomalaisen tulisi osallistua maanpuolustukseen”

DSC_0907

Maanpuolustusvelvollisuuden tulee koskea kaikkia suomalaisia, myös naisia, totesi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva Niksula-harjoituksen luonnolla.

Hän ei kuitenkaan viitannut asevelvollisuuden laajentamiseen, vaan hänen visiossaan maanpuolustusvelvollisuus tarkoittaa aseellista puolustusta laajempaa asiaa, esimerkiksi Naisten Valmiusliiton toimintaan osallistumista.

-Alamme heti seuraavalla hallituskaudella selvittää, miten jokaisen suomalaisen maanpuolustusvelvollisuus voisi käytännössä toteutua, Kanerva sanoi.

Hänen mukaansa Naisten Valmiusliiton toimintaa tulisi jalostaa niin, että jokaisen nuori nainen tulisi liiton toiminnan piiriin.

-Naiset ovat tunnetusti joissakin yhteiskunnallisissa tehtävissä parempia kuin miehet. Esimerkiksi humanitääriset tehtävät sopivat tyypillisesti naisille erittäin hyvin. On tärkeää avata yhä enemmän maanpuolustuksen ovea myös naisille.

Kanervan mielestä monipuolinen varautuminen turvallisuusuhkiin korostuu tässä ajassa, jossa eletään rauhan ja sodan välitilassa. Välitilaa kutsutaan myös hybridivaikuttamiseksi, joka tuli Niksula-harjoitukseen osallistuneille tutuksi jo perjantain yhteisluennolla.

-Suomi pyrkii eri tavoin varautumaan riittävästi hybridivaikuttamiseen. Monet sähköiset järjestelmät on mahdollista saada sekaisin palomuureista huolimatta. Varautumista edistetään hienolla tavalla muun muassa Suomeen EU:n ja NATO:n yhteistoimin perustetun hybriditutkimuskeskuksen voimin.

Kanerva otti luonnollaan esille myös sen, että toisen maailmansodan jälkeen rakennettuja YK:n ydinarvoja testataan.

-Olemme kansainvälisesti rakentaneet ajatusta, että valtioiden rajoja ei siirretä voimapolitiikalla. Ihmisarvot, oikeudenmukaisuus, vakaus ja turvallisuus ovat muodostuneet yhteiskuntien ydinkysymyksiksi. Nyt tätä perintöä on haastettu.

Kanerva viittasi erityisesti maailmanpoliittiseen tilanteeseen, jossa hänen mukaansa kaksi tai muutama valtapoliittinen napa sopii asioista keskenään.

-Joskus hämmästyn, miten samaa mieltä Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit ovat keskenään.

Kanerva korosti luennollaan, että sodan ja rauhan väliaikana, maailmanpolitiikan muuttuessa ja Itämeren tilanteen kiristyessä pienen suomalaisen kansakunnan yhteisyys ja kiinteys korostuvat.

– Kansakunnan tulee pitää yhtä, tuntea kansainvälinen toimintaympäristö ja ylläpitää YK:n perusarvoja.

Puheenjohtaja kiittikin Naisten Valmiusliiton järjestämiä Nasta-harjoituksia, jotka lisäävät naisten tietoa ja osaamista sekä ylläpitävät kiinteyttä.

– Hatunnosto teidän työllenne. Annatte panoksenne Suomen puolesta.

Teksti: Marianna Langenoja
Kuva: Tuula Rahkonen