Medialukutaito avainasemassa informaatiovaikuttamisen aikakautena

NASTA-harjoitusten informaatiovaikuttamisen koulutukset ovat supersuosittuja ja kursseille pyritään aina uudestaan.

”Viestintäympäristö muuttuu koko ajan ja on tärkeää tunnistaa muutokset”, kurssilaiset kertovat syykseen osallistua kurssille, ”täällä siihen saa todella laadukkaan opastuksen intensiivisessä, mutta käytännönläheisessä paketissa”.

Kaiken kaikkiaan 31 kurssilaista istuu ryhdikkäinä ja valmiina kuuntelemaan, kun kouluttaja Christina Forsgård esittelee itsensä ja taustansa niin kutsutusta army bratista (so. being relocated all [the] time) globaalin viestintäalan organisaation nimittämäksi maailman pelastajaksi.  Hän nimittäin otti kolme viikkoa sitten vastaan kutsun kansainvälisen viestintätoimistojen kattojärjestön ICCO:n (International Communications Consultancy Organisation) Ethics Chairiksi, jonka myötä hänen tehtävänään on opettaa erottamaan informaatiotulvasta luotettava tieto ja perusteltuun tietoon nojaavat lähteet, kumoamaan valeuutisia sekä virheellistä tietoa. Tätä pätevämpää suomalaista alan kouluttajaa lienee vaikea nimetä.

”Länsimaisen avoimen demokratian perustaa, luottamusta ja sananvapautta, haastetaan kovilla aseilla. Demokratiassa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yleiseen mielipiteiseen. Mediamaailmamme ytimeen ovat tulleet jäädäkseen valeuutiset, trollit, informaatiosodankäynti ja algoritmit, jotka ohjaavat silmiemme eteen joko sitä mitä haluamme tai mitä joku haluaa meidän näkevän.”

Christina Forsgård

Forsgård johdattaa oppilaansa informaatiovaikuttamisen käsitteisiin ja ilmiöihin – siihen, miten samat sanat ja asiat voivat tarkoittaa aivan eri asioita eri konteksteissa ja eri maissa; miten valveutuneisuus tuo myös vastuuta; miten jo kurssille osallistuvien tulee varautua tiettyihin asioihin, kuten maalittamiseen; miten pahan puolellakin on käytävä, jotta ymmärtää, miten hyvän puolella on toimittava. Kaikkeen tähän kurssi on turvallinen paikka harjoitella.

Kansalaistaidot ovat yhä vaativampia, etenkin kun on kyse psykologisesta vaikuttamisesta ts. tunteista, sitä vaikeampi on tunnistaa, missä minua vedätetään! Tilastot ja tutkimukset kertovat armottomasti, että sisäisen turvallisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeätä opettaa mediakriittisyyttä, medialukutaitoa kaikille kaiken taustaisille ja ikäisille kansalaisille, muuten meillä on polarisoituvassa yhteiskunnassa kasvava aikapommi.

”Meidän täytyy ymmärtää vaikuttamisen uudet muodot, tavat, kanavat ja teknologia. Meidän täytyy ymmärtää oma roolimme, vaikuttamismahdollisuutemme ja vastuumme hybridivaikuttamisen aikakaudella.”

Christina Forsgård

Koulutuksessa saatiin aimo annos teoriaa ja käytännön esimerkkejä. Informaatiosotaharjoituksessa päästiin ottamaan tuntumaa myös pimeisiin voimiin.

Koulutettavien erilaisuus haasteena

Vapaaehtoisena kouluttajana toimiminen kehittää johtamis- ja organisointitaitoja. Samalla se on hyvä tapa ylläpitää omia ja muiden kansalaisten erilaisia turvallisuus- ja maanpuolustustaitoja.

Kaikenlaisen koulutuksen lopullinen tavoite on saada aikaan muutoksia oppimisen avulla. Kouluttajan tehtävänä on tuottaa oppimistilanteita, jotka saavat opiskelijoilla aikaan omia oivalluksia ja lisätä samalla asian ymmärrystä. Kouluttajan tulee aina olla opiskelijan tukena oppimisprosessissa.

Jokainen meistä oppii asioita eri tavoilla. Meillä kaikilla on omat yksilölliset tapamme oppia ja käsitellä saamaamme informaatiota. Sen lisäksi, että jokaisen oppijan tulisi tunnistaa itsessään omat oppimistapansa, tulee kouluttajan huomioida koulutuksia suunnitellessaan myös erilaiset oppijat. Yksi koulutettava oppii parhaiten kuuntelemalla, toinen katselemalla ja kolmas haluaa aina kokeilla ensin itse, lisäksi yksi porukka haluaa aina tehdä ryhmätöitä.  Kouluttajan täytyy siis yhdistellä erilaisia koulutustapoja monipuolisesti.

Osallistava koulutus lisää sosiaalista vuorovaikutusta kouluttajan ja opiskelijoiden välillä. Myönteinen ilmapiiri kannustaa opiskelijoita kysymään ja keskustelemaan opetettavasta aiheesta. Vuorovaikutusta kouluttajan ja oppilaiden välillä syntyy, kun koulutettavat luottavat siihen, että kouluttaja kuuntelee heidän kysymyksiään ja ajatuksiaan sekä on aidosti läsnä koulutustilanteessa. Erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaisia asioita luottamuksen rakentamiseksi.

Käyttäytymisprofiilien perusteella luottamusta rakennetaan eri ihmistyyppien kanssa. Esimerkiksi yksi ihmistyyppi rakentaa luottamuksensa toisiin suoran ja selkeän viestinnän sekä tulosten saavuttamisen kautta. Jos hän ei saa sitä tietoa mikä on oikeasti totta, vaikka olisi epämukavakin, hän kokee, että hän ei enää hallitse tilannetta ja ihmiset ovat siksi epäluotettavia.

Toinen tyyppi tarvitsee paljon avointa keskustelua ja paljon huomiota, jos hän ei sitä saa, tulee esille pelko siitä, että hän ei tule kuulluksi ja tiimin yhteistyö ei toimi. Hän haluaa olla vaikuttamassa ja innostamassa ihmisiä. He ovat myös tyypillisesti niitä, jotka eivät koulutettavina malta koskaan kuunnella ohjeita ja hyppäävät tekemään ihan omiaan paljon ennen kuin lupa on annettu…

Kolmas tyyppi ovat loistavat tiimipelaajat. He haluavat aina auttaa muita ihmisiä onnistumaan ja ovat aina valmiita pistämään itsensä peliin tiimin puolesta. Heille on todella tärkeää, että he kokevat muiden myös välittävän heistä ja heidän tekemisestään. Jos nämä eivät toteudu, he pelkäävät aiheuttavansa mielipahaa muille ja eivät enää luota muiden toimintamalleihin ja ohjeisiin.

Neljäs ryhmä ihmisiä ovat he, jotka rakentavat luottamuksensa sen varaan kuinka selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet heille annetaan koulutuksen yhteydessä. He keskittyvät korkeaan laatuun ja oikeellisuuteen, myös koulutuksen tuloksissa. Heillä on todella korkeat henkilökohtaiset laatustandardit ja he vaativat myös vastaavia standardeja myös muilta ihmisiltä. Jos sopimuksista ei pidetä kiinni, niin ihmiset eivät ole heidän mielestään luotettavia.

Meissä jokaisessa asuu aina pieni pala jokaista ihmistyyppiä. Yleensä kaksi on vahvempia ja kaksi hieman heikompia. Kun opit ymmärtämään itseäsi, niin sinun on myös helpompi kommunikoida myös muiden ihmisten kanssa. Toimi siis aina kuulijakunnan käyttäytymismallin mukaan, niin saat parhaat tulokset!

Kouluttajakoulutuksen pääkouluttaja Outi Impivaara

Teksti Outi Impivaara ja Annu Kajanne, kuva Annu Kajanne.