Pääsihteeri Kaarina Suhosen puhe

Hyvät kurssilaiset, 

Naisten Valmiusliiton 44. NASTA -harjoitus Pihlaja 2019 alkaa olla loppusuoralla, sillä enää on jäljellä palautekeskustelut, varusteiden luovutus ja ruokailu. Toivon, että viikonloppu on ollut teille antoisa ja pihlajaon tarjonnut runsaasti satoa – marjoja, jotka ovat sisältäneet uuden oppimista ja vanhan kertaamista sekä itsensä haastamista ja uusia ystäviä. 

Pääsin viikonloppuna vähän kiertämään kursseja ja sen kokemuksen perusteella kaikissa oltiin hyvin keskittyneitä koulutukseen. Kursseilta välittyi ”hyvä pöhinä” ja iloinen tunnelma, omia kurssihuutojakin kuului niin meren rannalta kuin koulutuspaikkojen edustalta. Itselleni vaikuttava kokemus jäi myös iltahartaudesta meren rannalla ”Helsingin kaupungin valojen loistaessa alttaritauluna ” lainaten sotilaspastori Kaakisen sanoja.

Keräsimme teiltä nimettöminä tilastotietoja harjoituksen alussa. Niistä saimme tietoa, että eniten osallistujia on tullut Uudeltamaalta, 87 %. Kauimmaiset kurssilaiset ovat tulleet kuitenkin Virosta ja heitä on mukana yhteensä kahdeksan henkilöä. He ovat osallistuneet kuudelle eri kurssille ja toivottavasti näemme heitä jatkossakin täällä Suomessa NASTA-kurssilla.

Harjoituksessa kokonaisvahvuus on ollut suurimmillaan 362, joista kurssilaisia 271 ja Kouluttajia 38. Varsin mittava joukko eri tehtävissä oppimassa uutta. Vastaavasti organisaation kurssilla JohdaNASTA on ollut mukana 33 kurssilaista. Harjoituksen johto ja organisaatio ovat muodostuneet pääosin jäsenjärjestöjen vapaaehtoisista. Harjoituksen organisaatiolle tämä on nimenomaan ison joukon johtamiskoulutusta, jota harva pääsee muuten kokemaan. Taito on tärkeä, kun tarvitaan tositilanteessa vapaaehtoisia viranomaisten avuksi.

Harjoituksen organisaatiollehaluan lausuakin parhaimmat kiitokset hyvin tehdystä työstä. On ollut mielenkiintoista ja antoisaa kulkea vierellänne harjoituksen suunnittelusta aina tähän viikonlopun toteutukseen asti. Suunnitteluvaiheessa ja paikan päällä on ollut ”ratkaistavana monia haasteita”, sillä jo koulutustilojen organisointi ja majoitustilojen järjestelyt ovat vaatineet huolellista suunnittelua. Vastaavasti kurssinjohtajat ovat rekrytoineet loistavia kouluttajia ja valmistelleet alusta loppuun nämä kurssit. Jokaista henkilöä kuljettajasta johtajiin on tarvittu, jotta tällainen kokonaisuus saatu toteutettu. Lämmin kiitos Teille kaikille!

Mikään harjoitusei kuitenkaan synny yksin, vaan tähän on tarvittu yhteistyökumppaneita; eri alojen asiantuntijoita ja viranomaisia, jäsenjärjestöjen upeita ja osaavia vapaaehtoisia, Maanpuolustuskoulutusyhdistystä ja Puolustusvoimia. Yhteistyö on se suuri voimia, jolla onnistumme tässä. Suomessa on ns. kokonaisturvallisuuden toimintamalli, minkä toimivuus on testattu tänä viikonloppuna. Emme aina osaa arvostaa sitä itse, mutta sitä tullaan katsomaan myös muista maista. Yhteistyö on sujunut kaikkien kanssa joustavasti ja hyvin. Erityiskiitos vielä koulutuspäällikkö Juha Suvisaarelle (MPK) ja yhteysupseeri Petri Ylä-Mellalle (KAARTJR) arvokkaasta käytännöntuesta sekä kapellimestari Heino Koistiselle (Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunta) upeasta musiikista!

Hyvät kurssilaiset!

Pihlaja -harjoitus lähenee loppuaan ja on aika arvioida oppimaansa ja kokemustaan kurssin onnistumisesta. Pyydämmekin teiltä tänään tärkeää palautetta niin onnistumisesta kuin kehittämiskohteista, jotta voimme kehittyä ja vastata koulutuksellisiin tarpeisiin mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa. Toivon, että olette saaneet myös uusia ystäviä ja verkostoituneet, kokeneet jotakin ihan uutta sekä joutuneet omalta mukavuusalueeltanne ulos.

Mahdollisesti nähdään tulevissa NASTA – ja PikkuNASTA – harjoituksissa. Ensi vuonna NASTA -harjoitukset järjestetään Vekaranjärvellä ja Tikkakoskella. Keväällä on Savotar 2020 24.-26.4 ja syksyllä Vinka 2020 28.-30.8.

Muistakaa harjoituksen johtajat sanat Pihlajasta, taipuu vaan ei taivu ja kestää tuulta ja tuiskua.

Toivotan koko organisaation puolesta kaikille turvallista syksyä ja pitäkää huolta itsestänne! 

Onko kesää vielä jäljellä

Vaikka kesän lämpöä ei tunne niin aurinko kuitenkin tulee esiin, kun turvallisesti vesillä kurssi on menossa veteen. Aamulla kurssilla oli rastikoulutusta liittyen hypotermiapotilaita. Mitä itse voi tehdä tilanteessa, jos kohtaa ihmisen jolla on hypotermia? Pohdittiin mm. kannattaako potilasta siirtää sen jälkeen, kun on antanut ensiapua? 

Henkilö jolla on hypotermia ei ensisijaisesti kannata siirtää koska se voi aiheuttaa haittoja. Poistaa kylmät ja märät vaatteet ovat tärkeitä tehdä heti alkuun, jos sisätiloja on todella lähellä, niin on kuitenkin suotavaa, että henkilö siirretään sinne. Kun henkilö hieman toipuu voi antaa sormilämpöistä vettä esimerkiksi juotavaksi. 

Tiesitkö että sepelvaltimotaudit ja diabetes voivat pahentaa hypotermiassa olevan henkilön tilaa? Tai että tupakka supistaa suonia niin että vammat hypotermiasta pahenee? 

Hyvä asia muistaa on myös, että ei hiero hypotermiapotilasta tai paleltumia, se voi aiheuttaa niin ulkoisia kuin sisäisiä komplikaatioita. 

Kun teoria oli käsitelty, jännitys tiivistyy ja pelastautumispukua puettiin päälle. Tämän jälkeen kurssilaiset suorittivat pelastusharjoituksen vedessä.  Iloisia nauruja kuulu vedestä ja oli vaikeaa saada jalat pohjaan, kun ne kerran oli nostettu pintaan 

Kouluttajakoulutuksessa

Syyskuinen Santahaminan varuskunta on täyttynyt lähes 380 naisesta. Aurinko on hellinyt kurssilaisia niin ilmoittautuessa, varustautumisen aikana ja avajaisissa. Tunnelma on ollut kouluttajakurssilaisten keskuudessa iloinen ja ryhmäytyminen on käynnissä hyvää vauhtia! Puheen sorina ja nauru täyttävät illalla luokkahuoneen jo hiipivästä väsymyksestä huolimatta, tai juuri siitä syystä.

Kouluttajakurssin esittelykierroksella selviää, että kurssilaisia on saapunut paikalle ympäri Suomea. Suurin osa kurssilaisista on osallistunut jo useampaan Nasta-harjoitukseen ja toimii aktiivisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen parissa. Joukossa on mukana myös muutama ensikertalainen. Kokemuksesta me muut tiedämme, ettei tämä Nasta jää heillekään viimeiseksi.

Kouluttajakoulutuksen aikana tutustutaan vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan koulutukseen ja sen periaatteisiin sekä tehdään useita käytännön harjoituksia, joiden avulla kurssilainen oppii kouluttamisen keskeiset käsitteet, roolit, tehtävät sekä oikeudet ja vastuut, erilaisia oppimismenetelmiä ja koulutettavien motivointia. Kurssin aikana opetellaan suunnittelemaan koulutuksia sekä suorittamaan tarvittavat valmistelut (koulutuskortti, materiaalitilaukset ym.) Samalla opetellaan miten palautetta annetaan ja vastaanotetaan. Kurssilla käydään läpi esiintymistä ja ilmaisua ja omien vahvuuksien tiedostamista kouluttajana. Välillä heittäydytään leikin varjolla oman mukavuusalueen ulkopuolelle ja harjoitellaan siten myös esiintymistä. Kurssin lopuksi kurssilaiset antavat näyttökokeen sekä saavat suorituksistaan kouluttajien palautteen.

Päivi Lindroos Porvoosta on ensimmäisessä Nasta-harjoituksessaan. Päivi ei kuitenkaan ole amatööri näissä puuhissa, vaan hän on käynyt Soma-harjoituksissa sekä kuuluu Santahaminan Sotilaskotiyhdistykseen ja toimii sotilaskotisisarena. Pihlaja 2019 -harjoituksen Päivi löysi MPK:n sivuilta ja kiinnostui heti. Päivi tuli kouluttajakurssille, koska haluaa kehittää jatkuvasti itseään. Siviiliammatissaan yrittäjänä Päivi on kouluttanut ihmisiä ja toivoo saavansa tähänkin eväitä kouluttajakoulutuksesta. Jatkossa Päiviä kiinnostaa kouluttajana toimiminen mm. erä/maastotaitojen, vesiturvallisuuden ja/tai eläimien parissa. Pankaahan nimi mieleen. Päivillä on edellä mainituista aiheista paljon kokemusta!

Päivi Lindroos on ensimmäisessä Nasta -harjoituksessaan

Teksti ja kuva Annu Kajanne.

Ensimmäisen illan keskustelut

Första hjälp i det verkliga livet  

Kris och krisarbete behandlas under fredagskvällen på första hjälp kursen. Vad är det? Militärpastor Markus Weckström hade tagit på sig ansvaret att besvara denna frågan. Men genast från början kastade Markus bollen till kursdeltagarna. De fick i små grupper fundera på någon kris de upplevt och vad som gjort att de kommit över den och hur de gått vidare.  Olika typer av kriser kom på tal under kvällen, akut, livs eller situation eller personrelaterad kris. Själv hade jag svårt att komma på en kris, men kursdeltagarna diskuterade aktivt. 

Lapset kriisissä 

Keskusteluaiheena on ”tilanne jolloin olet kokenut lapsena turvallisuutta” Keskustelu kuuluu käytävään asti, joten keskustelun aiheita tuntuu riittävän. Läheisten läsnäolo, tunnelma, turvallinen vanhempi ja koti ovat asioita jotka vahvistavat turvallisuuden tunnetta.  Keskusteltavaa on, vaikka koko yöksi! 

Vaikka kyseessä olisi vauva tai teini turvallinen olo ja turva, onko se sitten aikuisen syli, oma nalle tai terveydenhuollon henkilö ovat tärkeitä asioita. Kursin tavoitteena ovat esimerkiksi saada työkaluja, miten kohdataan ja tuetaan lasta kriisitilanteessa.  Kysymys joka esitettiin kurssilaisen toimesta ”Onko yhteiskunnan turva meille Suomessa itsestään selvä asia?” on kysymys mitä jokainen voisi pohtia. Miten kokemukset yhteiskunnan turvasta eroavat toisistaan. Kokeeko lapsi joka elää ydinperheessä yhteiskuntaa eri tavalla kuin lapsi joka on sijoitettu sijaisperheeseen tai lapsi joka tulee pakolaisena Suomeen yhteiskunnan antama turvallisuus eri tavalla ja miten he tiedostavat tämän turvan. 

Naisten valmiusliiton puheenjohtaja Anne Holmlundin puhe

Hyvät Pihlaja2019 -harjoituksen osallistujat, bästä deltagare 

Naisten Valmiusliiton puheenjohtajana minulla on suuri ilo tuoda liiton tervehdys tänne syksyisen aurinkoiseen Santahaminaan Pihlaja 2019 harjoituksemme avajaisiin. Naisten Valmiusliiton omia Nasta-harjoituksia on järjestetty jo vuodesta 1998 lähtien. 

Edelliset Nasta-harjoitukset tässä ympäristössä ovat olleet Itämeren Helmi 2001, Sahara 2005 sekä Santis 2015. Uskon, että Santahamina tarjoaa jälleen kerran erinomaiset mahdollisuudet valtakunnallisen valmiusharjoituksemme toteuttamiseen. 

Naisten Valmiusliitto elää aktiivisia ja toiminnallisia vuosia. Seuraamme tiiviisti turvallisuuden kenttää ja kartoitamme laajan yhteistyöverkostomme kautta parhaita tapoja parantaa yhteiskunnan turvallisuutta. 

Olemme 22-vuotias valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteisten arvojen ja tavoitteiden äärelle 11 vapaaehtoista maanpuolustus-, turvallisuus- ja varautumistyötä tekevää jäsenjärjestöä sekä niiden 150 000 naisjäsentä.  

Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet ovat toimintamme perusta. Yhdessä tekemisestä on hyötyä ja iloa kaikille. Naisten Valmiusliiton toiminnan keskiössä on varautumis- ja turvallisuuskoulutus.

Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Vaikka toimintamme perustuu ennen kaikkea jäsenjärjestöjemme naisjäsenten koulutustarpeisiin, kannustamme samalla kaikkia suomalaisia naisia kouluttautumaan arjen turvallisuustaitojen osaajiksi, kouluttajiksi ja asiantuntijoiksi. Koulutustoimintamme on suunnattu kaikille suomalaisille naisille.

Vaikka Nasta-harjoitusten konsepti on edelleen sama kuin runsaat 20 vuotta sitten, koulutustarpeiden kartoitus ja kurssien sisällön arviointi ja kehittämistyö on jatkuvaa. Myös palaute on meille erittäin tärkeää. Sen avulla pystymme kehittämään toimintaamme ja varmistamaan parhaan mahdollisen oppimis- ja harjoituskokemuksen. 

Jokainen Nasta-harjoitus on omanlaisensa ja sellaisenaan ainutkertainen kokemus niin osallistujille kuin kouluttajillekin. Jokaisen suurharjoituksen takana on tiukan intensiivinen ja suunnitelmallinen puolentoista vuoden työ, jonka tekijöinä on suuri joukko vapaaehtoisia naisia.Haluamme panostaa laadukkaaseen ja suunnitelmalliseen koulutukseen, joka antaa eväitä ja valmiuksia selvitä sekä arjen yllättävistä vaara- ja uhkatilanteista että vakavista ja pitkäkestoisimmista kriiseistä. 

Hyvät kuulijat,

Pihlaja on järjestyksessä 44. valtakunnallinen naisille suunnattu Nasta-harjoitus.On ollut hienoa havaita, että vuosi toisensa jälkeen valtakunnalliset Nastat ovat saaneet erittäin suuren suosion. 

Tällä kertaa mukana on myös yksi ruotsinkielinen kurssi. Pidämme tärkeänä sitä, että turvallisuustaitoja voi opetella omalla äidinkielellään. Tähän tullaan kiinnittämään huomiota myös tulevina vuosina.

Tänä viikonloppuna harjoitus toteutetaan Kaartin jääkärirykmentin kotisaarella Helsingissä ja Santahamina toimii kolmen tiiviin ja asiantäyteisen koulutuspäivän ajan tukikohtana noin 400 naiselle. 

Olemme iloisia voidessamme kouluttaa ja kouluttautua näin erinomaisessa ympäristössä sekä käyttää hyväksemme puolustusvoimain tiloja kalustoa sekä varusteita.

Lämmin kiitos sekä Kaartin Jääkärirykmentille että MPK:lle.Ilman teidän tukeanne, tämän harjoituksen järjestäminen ei olisi ollut mahdollista. Hyvän yhteistyön kautta saamme parhaat mahdollisuudet onnistuneen harjoituksen rakentamiseksi ja läpiviemiseksi.

Hyvät osallistujat

Vapaaehtoisin voimin suunniteltu, valmisteltu ja toteutettu harjoitustapahtuma on aina myös suuri voimanponnistus, joka vaatii työtä, sitoutumista ja oikeaa asennetta. 

Pihlaja2019 -harjoituksen järjestelyistä saamme kiittää Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunnan osaavia ja aktiivisia naisia, jotkaovat valmistaneet pitkään ja huolella tämän viikonlopun harjoitusta. Uskon, että niin talkoolaiset kuin osallistujatkin saavat jälleen kokea ikimuistoisen viikonlopun. Pihlajan sato on tänä vuonna erityisen runsas, toivottavasti myös Pihlaja 2019 –harjoitus tuottaa teille paljon iloa sekä hyvää satoa pitkälle tulevaisuuteen.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää ja onnistunutta harjoitusta!

Nyt se alkaa, nu börjar det !

”Kun lasten partioreppua on moneen otteeseen pakattu, on kiva kerrankin saada pakata omaa reppua ja lähteä viikonlopuksi kurssille” Näin sanoo kurssilainen, joka saapui heti aamusta Santahaminaan. Läheltä ja kaukaa saapuu kurssilaisia aamupäivällä Santahaminaan. Kursseja on laidasta laitaan. Ja viikonlopun aikana käydään vilkaisemassa mitä kursseilla tapahtuu. Jos tänä vuonna et syystä tai toisesta ole paikan päällä voit täällä seurata viikonloppua. 

Kun astuu sotilaskotiin ovesta sisään, kuluu tyytyväistä hyminää. Vanhat tuttavat näkevät jälleen vuoden jälkeen ja uudetkin pääsevät heti mukaan juttuun, kun munkkia ja kahvia saa näin heti aamusta. Kursin huolto ja johto on pitkään suunnitellut aamupäivän aikataulua ja näillä näkymin asiat sujuvat hyvin. 

Ilmoittautumisen jälkeen pääsee varusvarastolle vaihtamaan vaatteet. Nopeasti omat vaatteet vaihtuivat vihreisiin ja tyhjät pyykkisäkit kasaantuvat nopeasti pukuhuoneen lattialle. Jos jollakulla tuli odotellessa kylmä, muonitusvastaava on meille kertonut että ”tänään on hellettä, jos vain tarpeeksi uskoo”. Joten syksyisessä noin +10 asteen vilpoisessa ilmassa on hyvä odotella. Kohta alkaa sitten kymmenen mielenkiintoista kurssia ja toivotaan että iloinen tunnelma jatkuu koko viikonlopun. 

Glada skratt ekar mellan byggnaderna. Vi gläds för att få ha en kurs som går helt och hållet på svenska. Under morgonen var det en hel hög av glada kvinnor som kom för att anmäla sig. Även här är det många som träffas igen efter ett år, men en del nya har vågat sig med. Detta år är det första hjälp som tema på den svenskspråkiga kuren. Den violetta färgen lyser nu på brigaden och kurserna är klara att börja sin utbildning. 

Teksti: Cecilia Alameri  

Kouluttajakurssin kouluttajat

Tervehdys kouluttajakoulutuksesta!

Olemme odottaneet Pihlaja 2019 –harjoitusta pitkään ja nyt olemme päässeet asiaan! Täällä ollaan, valmiina vastaanottamaan uudet, upeat kouluttajanaiset!

Kouluttajakurssin kouluttajat ja apukouluttajat, ikähaarukaltaan 24 – 57 vuotiaat, ovat varsin kirjava joukko eri alojen edustajia. Siviilissä toimimme sairaanhoitajana, varastonhoitajana tai yritysjohdon konsulttina. Yksi on ammatiltaan hätäkeskuspäivystäjä, toinen projektipäällikkö, kolmas asiakaspalvelun ammattilainen. Jotkut opiskelevat, kulttuurituottajaksi tai sosionomiksi. Yksi meistä harrastaa pitsinnypläystä ja toinen metsästää. Kolmas laulaa joskus ja neljäs näyttelee. Joukosta löytyy judoka, kirjallisuusfriikki ja crossfittaaja. Yksi pyöräilee ja joku käy kuntosalilla, ainakin joskus. Yksi viihtyy hevosten parissa tai jäähallilla. Joku meistä pelaa myös salibandya. Tai futsalia. Ainakin yhdellä roikkuu usein järjestelmäkamera kaulalla. Todistetusti yksi on sairastunut neuloosiin. Se viides rakastaa elokuvia. Joku on sinkku, joku ei ole. Joillain on lapsia, kaikilla ei. Jotkut ovat suorittaneet varusmiespalveluksen. Ne jotkut vetävät teille ne muodossaliikkumisharjoitukset. Osa taas on niin vanhoja, etteivät päässeet koskaan armeijaan ja ovat näissä hommissa ehkäpä juuri siksi. Yhteistä meille kaikille on maanpuolustustahto ja kouluttajakoulutus. Siksi me olemmekin nyt kouluttamassa teitä meille kollegoiksi. Siksi, että tämä on tärkeää. Ja hauskaa.

Mitä me sitten tavoittelemme? Sen lisäksi, että olet oppinut marssimaan tahdissa, viikonlopun jälkeen kouluttajakurssilaisilla on perusvalmiudet toimia kouluttajana tai apukouluttajana Naisten Valmiusliiton, jäsenjärjestöjen sekä Maanpuolustuskoulutus-yhdistyksen kursseilla. Kouluttajakurssin suorittamisen jälkeen jokainen osallistuja tuntee kouluttamisen perusteet, tehtävät ja vastuut, sekä osaa suunnitella koulutuksen. Kurssilla saa vinkkejä myös esiintymiseen. Ehkä opit jotain itsestäsikin? Paljon on siis opittavaa ja sisäistettävää yhden viikonlopun aikana ja sunnuntaina olemme kaikki varmasti väsyneitä, mutta tiedontäyttämiä ja toivottavasti tyytyväisiä itseemme.

Ole avoimin mielin, omana itsenäsi ja osallistu, keskustele ja tarvittaessa kyseenalaista. Ota huumori myös mukaan, me nauramme paljon! Myös itsellemme!

Lämpimästi tervetuloa, olemme odottaneet teitä!

Pihlaja 2019 Kouluttajakurssin kouluttajat ja apukouluttajat

Teksti Annu Kajanne. Kuva Tiia Impivaaran kuvakoelmista Vasemmalta Tiia Impivaara, kurssinjohtaja, Annu Kajanne, apukouluttaja, Lea Laukkanen, kurssinvarajohtaja.

Leopardi2019 luo turvaa ja varmuutta

Parolannummen maisemissa pureudutaan toukokuun viimeisenä viikonloppuna huippusuosittuihin aiheisiin, kuten kyberturvallisuuteen, henkiseen kriisinkestävyyteen ja jokanaisen selviytymispakin sisältöön. Neljäntenä kurssina mukana on kouluttajakoulutus, jonka tavoitteena on saada toimintaan mukaan varautumisen ja turvallisuuden kursseille lisää motivoituneita, osaavia kouluttajia.

Niin kutsuttu PikkuNASTA ei ole isosiskoaan vähäisempi kuin kurssien lukumäärässä. Perjantaina aloitetaan kuitenkin vasta kello 17 ja harjoitus päättyy perinteisesti sunnuntaina kello 15.  Kurssit ovat yhtä laajoja kuin muissakin NASTA-harjoituksissa.

Hämäläisessä ilmassa on innostunutta odotusta ja riemullista mieltä kevään edetessä kohti toukokuuta. Leopardi-harjoituksen työrukkaset ovat tavanneet ahkerasti Hämeen linnan kupeessa Ojennuslaitoksella. Kurssien johto ja kouluttajat ovat päivittäneet kuulumisiaan niin toisilleen kuin harjoituksen organisaatiolle.

  • Mun viesti on ollut, että harjoitus vedetään hyvällä ja positiivisella ilmeellä, koska tekijöinä on energisiä ja tekeviä… ja ennen kaikkea, upeita Naisia…., sanoo harjoituksen johtaja Katja Koukkula.

Ja hyvällä mallilla ollaankin, valmiina vastaanottamaan oppimishalukkaat kurssilaiset vastaan. Harjoitus on ylpeä ja kiitollinen erinomaisista kouluttajistaan. Christina Forsgård on kyberturvallisuusasioissa alati ajan hermolla, Pia Yli-Pirilän ohjauksessa herkkyys ja jämäkkyys kohtaavat resilienssinä kriisissä, useat Jokanaisen selviytymispakin kouluttajat saattavat haltuun kukin oman erityisalueensa tiedot ja taidot. Kouluttajia puolestaan valmentaa viestinnän moniottelija Katleena Kortesuo

Osallistuminen maksaa 70 euroa, sisältäen kasarmi- tai puolijoukkuetelttamajoituksen kurssin mukaan, varustuksen sekä ruuat. Kouluttajakoulutus on osallistujille maksuton. Jokanaisen selviytymispakki yöpyy maastossa, Henkinen kriisinkestävyys yöpyy toisen yön maastossa. Ilmoittautuminen päättyy 29. huhtikuuta.

Lämpimästi tervetuloa toukokuiseen Hämeeseen!

#Leopardi2019

Parolannummi 24.-26.5.2019

Hyvä harjoitus syntyy yhdessä tekemällä

NASTA Revontuli 2019 -harjoituksen päättymisestä on kulunut noin viikko ja on ollut mukava kuulla positiivista palautetta koulutuksen onnistumisesta.

Kiitokset ovat tulleet järjestelyistä, koulutuksen sisällöstä sekä mahdollisuudesta kouluttautua talvisissa olosuhteissa.

Eija Räihä ja Kaarina Suhonen

Hyvä harjoitus syntyy kuitenkin yhdessä tekemällä. Saadut kehittämisehdotukset auttavat meitä seuraavien koulutusten suunnittelussa.

Toivomme, että Revontuli-harjoitus elää mielissä mukavana ja antoisana koulutusviikonloppuna mahdollisimman pitkään!

Voimaannuttavaa kevättä toivottaen harjoituksen johtaja Eija Räihä ja pääsihteeri Kaarina Suhonen

”Ne leimuaa, ne loimuaa,
 ne roihuaa ja lyö,
 ne paistavat kuin patsahat
 ja välkkyvät kuin vyö!”