Merituuli 2021 -harjoitus starttaa etäkurssitoteutuksella

Merituuli 2021 -harjoituksen valmistelu on ollut vaiherikasta. Harjoituksen organisaatio on Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhosen johdolla elänyt hetkessä ja tehnyt muutoksia suunnitelmiin lähes päivittäin. Korona-tilanteesta huolimatta harjoitus käynnistyy aikataulun mukaisesti. Kurssitarjonnassa on etäkurssein toteutettavat viestinnän, informaatiovaikuttamisen ja lapsen kohtaaminen kriisissä kurssit.

Kaarina Suhonen korostaa, että Merituuli 2021 -harjoituksen etäkurssitoteutuksista saadaan tärkeää kokemusta tulevaisuutta ajatellen. Kuva: Miia Rantanen-Kiviharju

Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksilla on merkittävä rooli naisten kouluttautumisessa erilaisiin häiriö- ja varautumistilanteisiin. Kulloisenkin harjoituksen päävastuussa on Naisten Valmiusliitto, jonka apuna on paikallinen alueneuvottelukunta. Alueneuvottelukunta kokoaa jäsenjärjestöistään harjoituksen organisaation, joka Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhosen johdolla valmistelee harjoituksen. Merituuli 2021 -harjoituksen vastuussa on Kakkois-Suomen alueneuvottelukunta. Apujoukkoja harjoituksen organisaatiossa on lähimaakunnista Etelä-Savosta, Hämeestä ja Uudeltamaalta.

Korona-tilanteen vuoksi vuoden 2020 molemmat NASTA-harjoitukset Savotar ja Vinka jouduttiin perumaan. Kaarina Suhonen ei muista, milloin aiemmin harjoituksia olisi jouduttu perumaan. PikkuNASTA-harjoitukset viime lokakuussa Taivalkoskella ja Helsingissä saatiin toteutettua erikoisjärjestelyin.

”Merituuli 2021 -harjoituksen kaikki kurssit oli tavoitteena toteuttaa lähiopetuksena. Viime syksynä Vinka 2020 -harjoituksen perumisen jälkeen nähtiin, ettei tämä epidemia mene niin nopeasti ohi kuin aluksi arveltiin. Viime vuoden lopulla ryhdyttiin miettimään Merituuli-harjoituksen kurssien mahdollisuutta toteuttaa etätoteutuksena. Kaikki kurssit eivät toiminnallisuutensa takia sovellut etäkursseiksi”, Kaarina Suhonen toteaa.

Koko Merituuli 2021 -harjoituksen perumista ei missään vaiheessa mietitty, sillä turvallisuustarpeet eivät ole hävinneet mihinkään. Vaarat ja uhat ovat edelleen olemassa, vaikka korona-tilanteen takia niitä ei juuri nyt nostetakaan esille.

Arvokasta kokemusta etätoteutuksesta

”Merituuli 2021 -harjoituksen etäkurssitoteutuksista saadaan kokemusta ja osaamista harjoituksen järjestämisestä etänä. Siksi on tärkeää, että harjoitus voidaan toteuttaa. Tätä etätoteutusmallia voidaan jalostaa eteenpäin. Joudumme ehkä taistelemaan vielä pitkää koronaa vastaan. Koko harjoituksen toteutus on oltava turvallinen ja tarjottava tasapuoliset mahdollisuudet osallistumiseen”, Kaarina Suhonen korostaa.

Kaarina Suhonen arvelee, että etäkoulutukset tulevat jäämään osaksi Naisten Valmiusliiton varautumiskoulutuksia. PikkuNASTA-harjoituksia ja yksittäisten koulutuksia voidaan jatkossa järjestää etäkoulutuksina. Etäkouluttajia on ollut jo vuoden 2017 Leijona-harjoituksesta lähtien.

”Yksi tulevaisuuden tavoite on antaa kouluttajakoulutuksissa valmiuksia etänä toimimiseen. Uusien vapaaehtoisten saamiseksi on tärkeää, että etäosallistuminen on mahdollista.”

Kaarina Suhoselle Merituuli 2021 -harjoitus on viimeinen NASTA-harjoitus Naisten Valmiusliiton pääsihteerin roolissa, sillä hän vaihtaa kesäkuun alussa toisen työnantajan palvelukseen. Kuva: Miia Rantanen-Kiviharju

NASTA-henki tärkeä – toteutuksessa kehittämismahdollisuuksia

Kaarina Suhonen pohtii, että NASTA-harjoituksen kurssien sisällöstä osan voisi ehkä toteuttaa etänä ennen varsinaista harjoitusta. Tällöin perjantaina voisi aloittaa myöhemmin, jolloin työssäkäyvien naisten osallistuminen kursseille helpottuisi, kun ei tarvitse ottaa vapaapäivää perjantaiksi. Pelkästään etänä toteutettavaa NASTA-harjoitusta hän ei näe tulevaisuuden ainoana toimintamuotona.

”NASTA-harjoituksessa tärkeää on NASTA-henki. Harjoituksissa koetaan yhteisöllisyyttä ja saadaan kokemus olla osa suurempaa joukkoa. Uudessa toimintaympäristössä jokainen saa kokemuksen siitä, mitä on olla vieraiden ihmisten kanssa täysin uudessa ympäristössä. Tämä tilanne olisi mahdollinen myös poikkeusoloissa. Lähikoulutusta kaivataan, samoin lähitapaamiset ovat tärkeitä myös vapaaehtoisista koostuvalla harjoituksen organisaatiolle”, Kaarina Suhonen summaa perinteisen NASTA-harjoituksen merkitystä kurssilaiselle.

Taina Harmoinen, tiedotusvastaava, Merituuli 2021 -harjoitus

Merituuli 2021 -harjoitus järjestetään supistetulla kurssitarjonnalla

Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksien kurssit ovat käytännönläheisiä, toiminnallisia harjoitteita sisältäviä kursseja. Valitettavasti korona-tilanne on Suomessa edelleenkin haasteellinen eikä käännettä parempaan näy vielä keväällä, joten Merituuli 2021 -harjoituksen kurssitarjontaa on supistettu.

Naisten Valmiusliitto ja Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiiri ovat päättäneet koronasuositusten mukaisesti perua NASTA Merituuli 2021-harjoituksen fyysisesti paikan päällä pidettävät kurssit 9.–11.4.2021. Päätös perustuu hallituksen suosituksiin koronaviruksen hillitsemiseksi ja Kymenlaakson alueellisiin ohjeisiin.

Etäyhteyksin pidettävillä kursseilla Lapsen kohtaaminen kriiseissä ja Viestintä on vielä tilaa. Informaatiovaikuttamisen kurssi on jo täynnä. Etäyhteyksin pidettävillä kursseilla opetusta on perjantaina kello 13.30-19, lauantaina 9.30-17.30 ja sunnuntaina 8.30-15. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 28.3.2021 saakka. Etäkurssien kurssimaksu on 30 euroa. NASTA Merituuli 2021-harjoituksesta lisätietoja tästä linkistä.

Lähiopetusta sisältävien NASTA Merituuli -kurssien peruuttamispäätös on tehty terveysturvallisuussyistä. Osallistumista ei ole mahdollisuus siirtää seuraavaan harjoitukseen epävarman korona-tilanteen vuoksi.

Merituuli 2021-harjoituksen logossa liehuu lippu

Merituuli 2021-harjoituksen kauniin maanpuolustushenkisen logon on suunnitellut arkkitehti Teiju Autio.  Logo symbolisoi harjoituksen järjestämispaikkaa Haminaa, jossa liehuu maailman suurin Suomen lippu.

Merituuli 2021 -harjoituksen johtaja Hanni Kangasmäki antoi toiveeksi logon suunnittelijalle Teiju Autiolle, että harjoituksen logossa pitää olla meri ja Suomen lippu. Harjoituksen nimi, Merituuli, oli tuolloin jo päätetty.

Merituuli 2021 -harjoituksen logon suunnittelija Teiju Autio on tehnyt monenlaisia suunnittelutöitä arkkitehdin työn ohella.

”Idea harjoituksen logosta tuli aika pian. Toiveet merestä ja lipusta oli varsin helppo suunnitella logoon. Eniten työtä oli logon lopputyöstämisessä eli aiheen pelkistämisessä toimivaksi logoksi ja symboliksi. Logon piti toimia pienenä tunnuksena ja myös isompana flaierina. Loppuvaiheessa sain sitten tietää, että myös harjoituksen nimi pitää saada logoon. Useinhan logo on oma elementti ja nimi tulee erikseen sen yhteyteen”, Teiju Autio kertoo Merituuli 2021 –harjoituksen logon synnystä.

Logo viestii toiminnasta ja Haminasta

Suomen lipun sisällyttäminen logoon tuntui Teiju Autiosta luontevalta, koska Haminassa liehuu maailman suurin Suomen lippu.

”Tuuli elementti tuli logoon lipun myötä ja se kuvaa myös meren aaltoja. Logon värimaailma kuvaa isänmaallisuutta, merta ja lippua”, Teiju Autio kertoo logon elementeistä.

Harjoitus järjestetään Haminassa, joka on armeijakaupunki. Liput ovat vahvasti esillä Haminan katukuvassa. Kaupungissa on nähtävyytenä mm. lippumaailma eli kaikkien maiden liput.

”RUK:n edessä on Suomen lipun tie, jonka varrella on esillä kaikki Suomessa käytössä olleet eri valtiolliset liput”.

Logoja ja tunnuksia jo nuoresta lähtien

Teiju Autio on koulutukseltaan arkkitehti ja hän on tehnyt monenlaisia suunnittelutöitä arkkitehdin työn ohella, kuten esimerkiksi graafista suunnittelua näyttelysuunnittelun yhteydessä. Teiju on suunnitellut mm. Haminan Lottien muistokiven. Logojen ja symbolien haasteena on kiteyttäminen ja pelkistäminen.

Tällä hetkellä Teiju Autio toimii Museoviraston kulttuuripalveluissa restaurointiarkkitehtinä. Hänen pääasiallisena tehtävänä ovat rakennusperinnön restaurointiin ja suojeluun liittyvät tehtävät.

Vapaa-ajallaan Teiju on mukana Haminan linnoituksen wanhat talot ry:n kirjaprojektissa, jossa tuodaan päivänvaloon Haminan linnoituksen alueen 21:n yli satavuotiaan talon historiaa.

”Haminan ympyräasemakaava on erittäin harvinainen ja Suomessa ainutlaatuinen. Linnoituskaupungissa toimii edelleen varuskunta. On ollut hienoa päästä tutustumaan ympyräkaupungin vanhojen talojen historiaan”, Teiju Autio iloitsee.

Taina Harmoinen, Merituuli 2021 -harjoituksen tiedotusvastaava

Huhtikuussa lämpimät tuulet puhaltavat Haminassa – NASTA-harjoitus Merituuli 2021 lähestyy

Merituuli 2021 -harjoituksen logo. Logo sinivalkoinen.

NASTA-harjoitus Merituuli 2021 järjestetään 9.-11.4.2021. Paikkana on Maasotakoulu Reserviupseerikoulu Hamina. Harjoituksessa on valittavana kahdeksan kurssia ja ilmoittautumiset ovat 16. ja 17.2.2021. Suurimpaan osaan kursseja ei edellytetä aikaisempaa osaamista, sillä jatkotason kursseja on vain yksi.

Haminassa järjestettävän harjoituksen käytännön järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton Kaakkois-Suomen alueneuvottelukunta ja harjoituksen johtaja on Hanni Kangasmäki. Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina ja Puolustusvoimien tuella.

Ilmoittautumiset 16. ja 17. helmikuuta

Merituuli 2021 -harjoituksen ilmoittautumiset on porrastettu tiistaihin 16. helmikuuta ja keskiviikkoon 17. helmikuuta. Molempina päivinä kahden kurssin ilmoittautuminen avautuu kello 9 ja 13.

Merituuli 2021 -harjoituksen kursseja on jo esitelty ja loput tulevat esittelyyn ennen ilmoittautumisen alkamista harjoituksen facebook-sivulla ”Merituuli 2021”. Harjoituksen kurssiesittelyt on koottu harjoituksen esitteeseen.

Kurssivalikoimasta jatkotason kurssi on Selviytyminen maastossa eikä muihin edellytetä aiempaa osaamista. Peruskursseille puolet osallistujista on ensikertalaisia ja he otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujien alaikäraja on 16 vuotta, lukuun ottamatta Lapsen kohtaaminen kriisissä -kurssia, jossa alaikäraja on 18 vuotta.

Rekisteröidy MPK:n järjestelmään hyvissä ajoin

Kursseille ilmoittaudutaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestelmän kautta. Kurssit täyttyvät nopeasti, joten muista hoitaa MPK tunnuksesi kuntoon ennen ilmoittautumisajan alkua.

Ilmoittautumista varten tulee olla rekisteröitynä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestelmään. Rekisteröitymisen voi tehdä hyvissä ajoin ennen kurssille ilmoittautumista. Jos sinulla on jo tunnukset valmiina, niin kannattaa vielä tarkistaa, että salasana varmasti toimii.

Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille. Omilla tunnuksilla ei voi myöskään ilmoittaa muita osallistujia, vaan jokaisen on luotava omat tunnuksensa.

Harmillinen korona

Vuoden 2020 NASTA-harjoitukset Savotar 2020 Vekaranjärvellä ja Vinka 2020 Tikkakoskella jouduttiin perumaan korona-tilanteen takia. Korona-ohjeistus huomioidaan toki myös Merituuli 2021 -harjoituksessa. Harjoituksen kokonaisvahvuus on 180 henkilöä eli kullekin kurssille otetaan 20 osallistujaa.

Harjoituksen järjestelyissä noudatetaan vallitsevia viranomaismääräyksiä. Kursseille otetaan normaalia vähemmän osallistujia, kurssit pidetään toisistaan erillään ja osa kursseista voidaan tarvittaessa siirtää etätoteutukseen. Naisten valmiusliiton korona-ohjeistukseen kurssilaisille voi tutustua tästä.

Nähdään Merituuli 2021 -harjoituksessa Haminassa!

Taina Harmoinen

Merituuli 2021 -harjoituksen tiedotusvastaava