Merituuli 2021 -harjoituksen johtajan tervetulotoivotus

Tervetuloa Merituuli2021-NASTA harjoitukseen!

Emme tienneet kaksi vuotta sitten, että koronapandemia tulee osaksi harjoitustamme. Aloitimme innokkaasti suunnittelun ja kursseja olisi maastossa ja sisätiloissa. Odotimme innokkaasti, kuinka runsas joukko naisia kohtaisi toisensa. Harjoituksen suunnittelu eteni ja koronapandemia valtasi maailman – kuinka harjoituksemme tulisi onnistumaan, onnistuisiko ollenkaan?

Merituuli 2021 -harjoituksen johtaja Hanni Kangasmäki. Kuva: Miia Rantanen-Kiviharju

Nyt olemme harjoitusviikonlopussa – etäkurssit pyörähtivät käyntiin tänään ja lähikursseja ei ole. Vaikka koronapandemia rajoittaa tekemistä, niin me Merituuli 2021 -harjoitukseen osallistuvat toimimme!

Toiminta sujuu hyvin myös etänä ja saamme samalla harjoitusta toiminnasta poikkeusoloissa. Vain johtoryhmä toimii Haminassa, RUK:n päärakennuksessa, historian havinaa täynnä olevassa rakennuksessa. Saatte muistoksi Merituuli 2021 -maskin Suomenlippu-logolla varustettuna.

Lämpimästi tervetuloa mukaan NASTA-harjoitukseen, joka kokonaisuudessaan toimii etänä ja on Naisten Valmiusliiton ensimmäinen iso NASTA-harjoitus, joka toteutuu etänä!

Reipasta kurssimieltä kaikille ja isot kiitokseni kaikille siitä, että olette mukana.

Hanni Kangasmäki

Naisten Valmiusliiton puheenjohtajan terveiset NASTA Merituuli 2021 –harjoitukseen 9.-11.4.2021

Hyvät NASTA Merituuli 2021 -harjoituksen johtaja sekä kaikki harjoituksen tekijät ja osallistujat!

Lämmin kiitos työstänne jo tässä vaiheessa.

Paula Risikko aloitti Naisten Valmiusliiton puheenjohtajana vuoden 2021 alussa. Hän välitti terveisensä NASTA Merituuli 2021 -harjoitukseen Seinäjoelta.

Naisten Valmiusliitto on naisten turvallisuustaitojen kehittäjä ja valmiuskoulutuksen koordinoija. NASTA-harjoitukset ovat liiton vahva työkalu lisätä kokonaisturvallisuutta maassamme.

NASTA-harjoitukset antavat osallistujille maamme ajantasaisen turvallisuuden tilannekuvan sekä turvallisuus- ja yhteistyötaitoja ja paljon muuta. Tärkeää on aina myös henkisen kriisikestokyvyn vahvistuminen.

Turvallisuuden merkitys on entisestään korostunut nopeasti muuttuvassa maailmassa. Uhkat ovat muuttaneet muotoaan. Perinteisten turvallisuusuhkien rinnalle on tullut uusia uhkia. Nykyään puhutaan esimerkiksi kyberhyökkäyksistä ja hybridivaikuttamisesta.

Sisällöltään ja järjestelyiltään monipuolisille koulutus- ja harjoitustoimille on suuri tarve ja tilaus. Samoin entistäkin enemmän on tilausta järjestöjen ja ihmisten väliselle yhteistyölle. Yhdessä olemme vahvempia kokonaisturvallisuuden tekemisessä ja tuottamisessa.

Koronaepidemia ja sen edellyttämät vaatimukset ovat aikaansaaneet tarpeen myös uudistaa tapoja organisoida harjoituksia ja koulutuksia. Harjoituksen toteutus on tuottanut paljon lisää suunnittelua ja työtä. ISO kiitos teille kaikille asiantuntijuudestanne, ahkeruudestanne ja sisukkuudestanne.

Olen toiminut muutaman kuukauden Naisten Valmiusliiton puheenjohtajana ja häikäistynyt liiton ammattimaisesta ja vaikuttavasta toiminnasta. Tehtäväni liiton puheenjohtajana on mm. luoda edellytyksiä Naisten Valmiusliiton toiminnalle ja koulutuksille. Pyrin vaikuttamaan myös siihen, että koulutuksia entistäkin enemmän hyödynnetään työelämässä sekä jatkokoulutuksissa ja -opinnoissa.

Niin ikään jatkan työtä turvallisuuskoulutettujen naisten rekisterin saamiseksi. Pyrin vaikuttamaan myös siihen, että kaikenikäisten turvallisuustaidot kehittyvät. Tärkeää on saada niihin liittyviä oppisisältöjä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Tänään käynnistyy NASTA Merituuli 2021! Toivotan kaikille mitä parhainta viikonloppua turvallisuustaitojen ja yhteistyön parissa.

Paula Risikko

Merituuli 2021 -harjoitus starttaa etäkurssitoteutuksella

Merituuli 2021 -harjoituksen valmistelu on ollut vaiherikasta. Harjoituksen organisaatio on Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhosen johdolla elänyt hetkessä ja tehnyt muutoksia suunnitelmiin lähes päivittäin. Korona-tilanteesta huolimatta harjoitus käynnistyy aikataulun mukaisesti. Kurssitarjonnassa on etäkurssein toteutettavat viestinnän, informaatiovaikuttamisen ja lapsen kohtaaminen kriisissä kurssit.

Kaarina Suhonen korostaa, että Merituuli 2021 -harjoituksen etäkurssitoteutuksista saadaan tärkeää kokemusta tulevaisuutta ajatellen. Kuva: Miia Rantanen-Kiviharju

Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksilla on merkittävä rooli naisten kouluttautumisessa erilaisiin häiriö- ja varautumistilanteisiin. Kulloisenkin harjoituksen päävastuussa on Naisten Valmiusliitto, jonka apuna on paikallinen alueneuvottelukunta. Alueneuvottelukunta kokoaa jäsenjärjestöistään harjoituksen organisaation, joka Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhosen johdolla valmistelee harjoituksen. Merituuli 2021 -harjoituksen vastuussa on Kakkois-Suomen alueneuvottelukunta. Apujoukkoja harjoituksen organisaatiossa on lähimaakunnista Etelä-Savosta, Hämeestä ja Uudeltamaalta.

Korona-tilanteen vuoksi vuoden 2020 molemmat NASTA-harjoitukset Savotar ja Vinka jouduttiin perumaan. Kaarina Suhonen ei muista, milloin aiemmin harjoituksia olisi jouduttu perumaan. PikkuNASTA-harjoitukset viime lokakuussa Taivalkoskella ja Helsingissä saatiin toteutettua erikoisjärjestelyin.

”Merituuli 2021 -harjoituksen kaikki kurssit oli tavoitteena toteuttaa lähiopetuksena. Viime syksynä Vinka 2020 -harjoituksen perumisen jälkeen nähtiin, ettei tämä epidemia mene niin nopeasti ohi kuin aluksi arveltiin. Viime vuoden lopulla ryhdyttiin miettimään Merituuli-harjoituksen kurssien mahdollisuutta toteuttaa etätoteutuksena. Kaikki kurssit eivät toiminnallisuutensa takia sovellut etäkursseiksi”, Kaarina Suhonen toteaa.

Koko Merituuli 2021 -harjoituksen perumista ei missään vaiheessa mietitty, sillä turvallisuustarpeet eivät ole hävinneet mihinkään. Vaarat ja uhat ovat edelleen olemassa, vaikka korona-tilanteen takia niitä ei juuri nyt nostetakaan esille.

Arvokasta kokemusta etätoteutuksesta

”Merituuli 2021 -harjoituksen etäkurssitoteutuksista saadaan kokemusta ja osaamista harjoituksen järjestämisestä etänä. Siksi on tärkeää, että harjoitus voidaan toteuttaa. Tätä etätoteutusmallia voidaan jalostaa eteenpäin. Joudumme ehkä taistelemaan vielä pitkää koronaa vastaan. Koko harjoituksen toteutus on oltava turvallinen ja tarjottava tasapuoliset mahdollisuudet osallistumiseen”, Kaarina Suhonen korostaa.

Kaarina Suhonen arvelee, että etäkoulutukset tulevat jäämään osaksi Naisten Valmiusliiton varautumiskoulutuksia. PikkuNASTA-harjoituksia ja yksittäisten koulutuksia voidaan jatkossa järjestää etäkoulutuksina. Etäkouluttajia on ollut jo vuoden 2017 Leijona-harjoituksesta lähtien.

”Yksi tulevaisuuden tavoite on antaa kouluttajakoulutuksissa valmiuksia etänä toimimiseen. Uusien vapaaehtoisten saamiseksi on tärkeää, että etäosallistuminen on mahdollista.”

Kaarina Suhoselle Merituuli 2021 -harjoitus on viimeinen NASTA-harjoitus Naisten Valmiusliiton pääsihteerin roolissa, sillä hän vaihtaa kesäkuun alussa toisen työnantajan palvelukseen. Kuva: Miia Rantanen-Kiviharju

NASTA-henki tärkeä – toteutuksessa kehittämismahdollisuuksia

Kaarina Suhonen pohtii, että NASTA-harjoituksen kurssien sisällöstä osan voisi ehkä toteuttaa etänä ennen varsinaista harjoitusta. Tällöin perjantaina voisi aloittaa myöhemmin, jolloin työssäkäyvien naisten osallistuminen kursseille helpottuisi, kun ei tarvitse ottaa vapaapäivää perjantaiksi. Pelkästään etänä toteutettavaa NASTA-harjoitusta hän ei näe tulevaisuuden ainoana toimintamuotona.

”NASTA-harjoituksessa tärkeää on NASTA-henki. Harjoituksissa koetaan yhteisöllisyyttä ja saadaan kokemus olla osa suurempaa joukkoa. Uudessa toimintaympäristössä jokainen saa kokemuksen siitä, mitä on olla vieraiden ihmisten kanssa täysin uudessa ympäristössä. Tämä tilanne olisi mahdollinen myös poikkeusoloissa. Lähikoulutusta kaivataan, samoin lähitapaamiset ovat tärkeitä myös vapaaehtoisista koostuvalla harjoituksen organisaatiolle”, Kaarina Suhonen summaa perinteisen NASTA-harjoituksen merkitystä kurssilaiselle.

Taina Harmoinen, tiedotusvastaava, Merituuli 2021 -harjoitus

Merituuli 2021-harjoituksen logossa liehuu lippu

Merituuli 2021-harjoituksen kauniin maanpuolustushenkisen logon on suunnitellut arkkitehti Teiju Autio.  Logo symbolisoi harjoituksen järjestämispaikkaa Haminaa, jossa liehuu maailman suurin Suomen lippu.

Merituuli 2021 -harjoituksen johtaja Hanni Kangasmäki antoi toiveeksi logon suunnittelijalle Teiju Autiolle, että harjoituksen logossa pitää olla meri ja Suomen lippu. Harjoituksen nimi, Merituuli, oli tuolloin jo päätetty.

Merituuli 2021 -harjoituksen logon suunnittelija Teiju Autio on tehnyt monenlaisia suunnittelutöitä arkkitehdin työn ohella.

”Idea harjoituksen logosta tuli aika pian. Toiveet merestä ja lipusta oli varsin helppo suunnitella logoon. Eniten työtä oli logon lopputyöstämisessä eli aiheen pelkistämisessä toimivaksi logoksi ja symboliksi. Logon piti toimia pienenä tunnuksena ja myös isompana flaierina. Loppuvaiheessa sain sitten tietää, että myös harjoituksen nimi pitää saada logoon. Useinhan logo on oma elementti ja nimi tulee erikseen sen yhteyteen”, Teiju Autio kertoo Merituuli 2021 –harjoituksen logon synnystä.

Logo viestii toiminnasta ja Haminasta

Suomen lipun sisällyttäminen logoon tuntui Teiju Autiosta luontevalta, koska Haminassa liehuu maailman suurin Suomen lippu.

”Tuuli elementti tuli logoon lipun myötä ja se kuvaa myös meren aaltoja. Logon värimaailma kuvaa isänmaallisuutta, merta ja lippua”, Teiju Autio kertoo logon elementeistä.

Harjoitus järjestetään Haminassa, joka on armeijakaupunki. Liput ovat vahvasti esillä Haminan katukuvassa. Kaupungissa on nähtävyytenä mm. lippumaailma eli kaikkien maiden liput.

”RUK:n edessä on Suomen lipun tie, jonka varrella on esillä kaikki Suomessa käytössä olleet eri valtiolliset liput”.

Logoja ja tunnuksia jo nuoresta lähtien

Teiju Autio on koulutukseltaan arkkitehti ja hän on tehnyt monenlaisia suunnittelutöitä arkkitehdin työn ohella, kuten esimerkiksi graafista suunnittelua näyttelysuunnittelun yhteydessä. Teiju on suunnitellut mm. Haminan Lottien muistokiven. Logojen ja symbolien haasteena on kiteyttäminen ja pelkistäminen.

Tällä hetkellä Teiju Autio toimii Museoviraston kulttuuripalveluissa restaurointiarkkitehtinä. Hänen pääasiallisena tehtävänä ovat rakennusperinnön restaurointiin ja suojeluun liittyvät tehtävät.

Vapaa-ajallaan Teiju on mukana Haminan linnoituksen wanhat talot ry:n kirjaprojektissa, jossa tuodaan päivänvaloon Haminan linnoituksen alueen 21:n yli satavuotiaan talon historiaa.

”Haminan ympyräasemakaava on erittäin harvinainen ja Suomessa ainutlaatuinen. Linnoituskaupungissa toimii edelleen varuskunta. On ollut hienoa päästä tutustumaan ympyräkaupungin vanhojen talojen historiaan”, Teiju Autio iloitsee.

Taina Harmoinen, Merituuli 2021 -harjoituksen tiedotusvastaava

Huhtikuussa lämpimät tuulet puhaltavat Haminassa – NASTA-harjoitus Merituuli 2021 lähestyy

Merituuli 2021 -harjoituksen logo. Logo sinivalkoinen.

NASTA-harjoitus Merituuli 2021 järjestetään 9.-11.4.2021. Paikkana on Maasotakoulu Reserviupseerikoulu Hamina. Harjoituksessa on valittavana kahdeksan kurssia ja ilmoittautumiset ovat 16. ja 17.2.2021. Suurimpaan osaan kursseja ei edellytetä aikaisempaa osaamista, sillä jatkotason kursseja on vain yksi.

Haminassa järjestettävän harjoituksen käytännön järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton Kaakkois-Suomen alueneuvottelukunta ja harjoituksen johtaja on Hanni Kangasmäki. Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina ja Puolustusvoimien tuella.

Ilmoittautumiset 16. ja 17. helmikuuta

Merituuli 2021 -harjoituksen ilmoittautumiset on porrastettu tiistaihin 16. helmikuuta ja keskiviikkoon 17. helmikuuta. Molempina päivinä kahden kurssin ilmoittautuminen avautuu kello 9 ja 13.

Merituuli 2021 -harjoituksen kursseja on jo esitelty ja loput tulevat esittelyyn ennen ilmoittautumisen alkamista harjoituksen facebook-sivulla ”Merituuli 2021”. Harjoituksen kurssiesittelyt on koottu harjoituksen esitteeseen.

Kurssivalikoimasta jatkotason kurssi on Selviytyminen maastossa eikä muihin edellytetä aiempaa osaamista. Peruskursseille puolet osallistujista on ensikertalaisia ja he otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujien alaikäraja on 16 vuotta, lukuun ottamatta Lapsen kohtaaminen kriisissä -kurssia, jossa alaikäraja on 18 vuotta.

Rekisteröidy MPK:n järjestelmään hyvissä ajoin

Kursseille ilmoittaudutaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestelmän kautta. Kurssit täyttyvät nopeasti, joten muista hoitaa MPK tunnuksesi kuntoon ennen ilmoittautumisajan alkua.

Ilmoittautumista varten tulee olla rekisteröitynä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestelmään. Rekisteröitymisen voi tehdä hyvissä ajoin ennen kurssille ilmoittautumista. Jos sinulla on jo tunnukset valmiina, niin kannattaa vielä tarkistaa, että salasana varmasti toimii.

Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille. Omilla tunnuksilla ei voi myöskään ilmoittaa muita osallistujia, vaan jokaisen on luotava omat tunnuksensa.

Harmillinen korona

Vuoden 2020 NASTA-harjoitukset Savotar 2020 Vekaranjärvellä ja Vinka 2020 Tikkakoskella jouduttiin perumaan korona-tilanteen takia. Korona-ohjeistus huomioidaan toki myös Merituuli 2021 -harjoituksessa. Harjoituksen kokonaisvahvuus on 180 henkilöä eli kullekin kurssille otetaan 20 osallistujaa.

Harjoituksen järjestelyissä noudatetaan vallitsevia viranomaismääräyksiä. Kursseille otetaan normaalia vähemmän osallistujia, kurssit pidetään toisistaan erillään ja osa kursseista voidaan tarvittaessa siirtää etätoteutukseen. Naisten valmiusliiton korona-ohjeistukseen kurssilaisille voi tutustua tästä.

Nähdään Merituuli 2021 -harjoituksessa Haminassa!

Taina Harmoinen

Merituuli 2021 -harjoituksen tiedotusvastaava

Mönkkärikärpänen puraisi

Ennakkoajatukseni mönkijällä ajamisesta muuttui täysin, kuvailee jyväskyläläinen Pirkko Koskela Mönkijän käyttö ja maastoajotaidot -kurssin tuntemuksiaan.

-Luulin, että mönkkärillä ajo on vain rälläämistä ja leikkimistä ja lisäksi vaarallista. Näinhän ei ole. Asia valkeni heti ensimmäisten ajokierrosten aikana, hän jatkaa.

Koskela kertoo huomanneensa, kuinka paljon omaa fysiikkaa joutuu ajaessa käyttämään, puhumattakaan jos mönkijä juuttuu maastossa kiinni. 

Pirkko Koskelan käsitys mönkijällä ajosta muuttui kurssin aikana. Yllättävää oli jopa se, että pitää olla riittävästi vaatetta, koska ajaessa käy vinkka.

Irrottamista hän pääsi kokeilemaan mönkijän tartuttua kiinni maassa olleen puun päälle. Mönkijä nostettiin vinssaamalla ylös. Ajopelin eteen laitettiin tukki vinssiksi, jota “vänkäri” työnsi kuljettajan peruuttaessa mönkijää esteestä pois. Pinteestä pääsyyn tarvittiin kaksi henkilöä.

Muitakin onnettomuuksia varten on saatu opetusta ja tuntumaa ajoon niin, että osaa toimia yllättävässä tilanteessa, Koskela kiittää ja myöntää mönkkärikärpäsen puraisseen. 

Teresa Salonen mönkijän ”puikoissa”. Heidi Björman Järvenpäästä ja kurssin varajohtaja Janita Kaikkonen seuraavat tilannetta.

Kurssilla opittiin paitsi turvallista ajamista maastossa, mönkijän hallintalaitteet, kuljettajan vastuut ja velvollisuudet sekä perehdyttiin maastoliikennelakiin. Rastikoulutuksessa aiheina olivat ensiapu onnettomuustilanteessa ja suunnistuksen perusteet. 

Lisäksi tehtiin mönkijän päivittäiset tarkoitus- ja huoltotoimenpiteet, kuten renkaiden ilmanpaineet ja tankattiin “Veijo Essolla”.

Mönkijällä ajo on ollut äänekoskelaiselle Teresa Saloselle itsensä ylittämistä. Keski-Suomen alueneuvoittelukunnan tiedottajana ja koulutusvastaavana toimiva Salonen nousi kurssilla ensi kertaa mönkijän rattiin.

Mönkijöillä ajettiin aluksi jonossa turvallisuussyistä. Kouluttaja Timo Lämsä näyttää kädellä takana oleville lähtöluvan.

-Kurssi on ollut  itsensä ylittämistä. On ollut sopivasti haasteellisia tehtäviä, mahtava tunnelma ja hieno sää koko kurssin ajan.

Mieluisia ovat myös leirikokemus telttayöpymisineen ja uudet tuttavuudet eri puolilta maata.

Kurssin johtaja Ulla Rontti iloitsee, että kurssilaiset tulivat intoa puhkuen ja kertoivat kokemuksiaan itsensä ylittämisestä.

-Kaikilla oli tervettä kunnioitusta järeää ajopeliä kohtaan. Kurssilaisista oli kolmasosa sellaisia, jotka eivät juurikaan olleet ajaneet mönkijällä. Osalla taas oli motoristitaustaa.

“Vauhtia ja vaarallisia” tilanteitakin riitti, mutta yhtään vakavaa tilannetta ei tapahtunut, Rontti summaa viikonlopun.

Teksti ja kuvat: Terttu Niemelä

“Elämme uutta arkea”

Tässä ajassa ja hetkessä elämme uutta arkea, jossa turvallisuustaidot korostuvat entistä enemmän, painotti harjoituksen avajaisissa Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen.

– Jos olisimme olleet riittävän avarakatseisia, niin olisimme harjoitelleet tämän pandemian varalla jo aiemmin. Nyt emme enää harjoittele vaan elämme tätä uutta arkea, jossa turvallisuusasiat korostuvat entistä enemmän. Uhka ei ole aina näkyvä, jolloin sen hahmottaminen ja siihen varautuminen voi olla henkisesti vaikeampaa. On kuitenkin todettu, että kaikkiin uhkiin harjoittelemalla ja etukäteen miettimällä olemme paremmin varautuneita. Lähdetään siitä ajatuksesta, että olemme täällä nyt kaikki oppimassa uutta.

Naisten Valmiusliiton harjoitus toteutetaan yhteistyössä Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöjen aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Harjoitusorganisaation johtoryhmä on tehnyt pitkäjänteistä suunnittelua, jotta viikonlopun koulutukselle olisi parhaat mahdolliset puitteet. Meillä on täällä neljä kurssia, Arjen turvallisuus, Joukkomuonitus maastossa, Maastotaidot ja luonnonmuona sekä Mönkijä ja maastoajotaidot -kurssi. Harjoituksen kokonaisvahvuus on 127.

Toivon teille uuden oppimista, vanhan kertaamista ja uusia elämyksiä Maijanlammen maastoissa. Te jokainen olette valinneet itselle mielenkiintoisen kurssiaiheen, joka toivottavasti palvelee omaa tiedonjanoa aiheesta. On myös kokemus olla johdettavana ja erilaisessa ympäristössä uusien ihmisten kanssa. Kokemus opettaa meitä kaikkia tilanteesta, joka voisi olla todellista, kun naisia pyydetään avuksi laajamittaisessa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa. Siinä tilanteessa joukot perustetaan ja koulutetaan samaan tapaan kuin nytkin.

Suhonen kiitti myös harjoituksen johtoa ja yhteistyökumppaneita arvokkaasta työstä harjoituksen valmistelussa. 

-Tämän taustalla on paljon suunnittelua ja valmistelua. Tiivis ja hyvä yhteistyö on mahdollistanut tämän kaiken tänä viikonloppuna. Iso kiitos kuuluu myös MPK:lle, Puolustusvoimille sekä yksityisille toimijoille. Olemme saaneet mukaan myös upeita kouluttajia, joiden osaamisesta pääsette pian nauttimaan.

Turvallista ja antoisaa kurssia kaikille!

Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen korostaa turvallisuusohjeiden noudattamista.

Harjoituksen johtaja Kaisu Palosaari palautti mieliin koronapandemian ja vastikään olleen Aila-myrskyn, jotka ovat muistuttaneet valmius- ja varautumistaitojen merkityksestä.

Näiden taitojen oppimiseen ja kertaamiseen NASTA- ja nämä PikkuNASTA-harjoitukset ovat oivia tilaisuuksia.Ottakaa siis kaikki saatava oppi mukaan täältä ja jalkauttakaa se käytäntöön.

Maijanlammen harjoituksen kursseista halusimme räätälöidä toiminnallisia ja tätä upeaa ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäviä. 

Alkukevään koronapandemian rantautuminen Suomeen haastoi Palosaaren mukaan koko organisaation harjoituksen valmistelussa ja järjestelyissä. 

-Loistava organisaatiomme otti oikean digiloikan, järjestelyt ja etukäteisvalmistelut hoidettiin etupäässä etänä ja kaikki on mennyt hyvin. Oganisaation avainhenkilöitä ovat Naisten valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen, MPK Pohjois-Suomen piiripäällikkö Pasi Virta, harjoituksen varajohtaja Riitta Wedman, huoltopäällikkö Ulla Niskanen ja toimistopäällikkö Pia-Riitta Korvenheimo.

Turvallisuusohjeita korostettiin avauspuhuttelussa. Pääsihteeri Suhonen esitteli turvamaskin ja käsidesien asianmukaista käyttöä.

NASTA SAVOTAR 2020 -harjoitus on peruttu

12. maaliskuuta 2020

Kevään NASTA Savotar 2020 -harjoitus on peruttu

Suomen hallitus on tänään tiedottanut uusista toimista ja suosituksista, joilla varaudutaan koronavirustilanteen leviämiseen.

Suositusten mukaisesti olemme päättäneet perua NASTA Savotar 2020 -valmiusharjoituksen, joka oli tarkoitus järjestää Vekaranjärvellä huhtikuussa.

 • Haluamme toimia vastuullisesti ja teimme päätöksen harjoituksen organisaation jäsenten, osallistujien ja kaikkien suomalaisten terveyttä ja turvallisuutta ajatellen, kertoo Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen.

Päätös on tehty yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Puolustusvoimien kanssa. Harjoitukseen ilmoittautuneille tulee vielä erillinen sähköposti MPK:n järjestelmän kautta.

MPK on julkaissut tänään oman tiedotteen

Suosittelemme muutenkin harkitsemaan kasvokkain tapahtuvien tapaamisten ja kokousten tarpeellisuutta. Nykypäivän tekniikka tarjoaa myös mahdollisuuksia järjestää kokoukset etäyhteyksin.

Uudet uhkakuvat vaativat meiltä resilienssiä ja ajoittain nopeaa päätöksentekoa muuttaa suunnitelmia. Toivomme kuitenkin, että syksyn NASTA Vinka 2020 -harjoitus pystytään järjestämään suunnitellusti Tikkakoskella.

Kaarina Suhonen
pääsihteeri
Naisten Valmiusliitto

Savotar 2020 -harjoitukseen ilmoittautuminen 5.-6.2.2020!

Kevään NASTA-harjoituksen, Savotar 2020, ilmoittautuminen alkaa porrastetusti keskiviikkona 5.2. klo 9. Kursseille ilmoittautumiset ovat kahtena päivänä 5.2. ja 6.2. ja jaettuna kello 9 ja 13 alkavaksi.

Savotar 2020 -harjoitus järjestetään 24.–26.4.2020 Karjalan Prikaatissa, Vekaranjärvellä, Kouvolassa.

Katso tarkat kurssien ilmoittautumisajat Naisten Valmiusliiton sivulta.

Rekisteröidy MPK:n järjestelmään

Kurssit täyttyvät nopeasti, joten muista hoitaa MPK tunnuksesi kuntoon ennen ilmoittautumisajan alkua. Ilmoittautumista varten tulee olla rekisteröitynä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestelmään. Rekisteröitymisen voi tehdä hyvissä ajoin ennen kurssille ilmoittautumista. Jos sinulla on jo tunnukset valmiina, niin kannattaa vielä tarkistaa, että salasana varmasti toimii!

Rekisteröityminen onnistuu MPK:n sivuilla osoitteessa www.mpk.fi. Sivun oikeasta yläkulmasta valitaan ”KIRJAUDU” ja sen jälkeen avautuvalta sivulta vasemmasta laidasta ”Luo tunnukset >>”.

Kurssille ilmoittautuminen

Kun olet rekisteröitynyt MPK:n järjestelmään, niin sen jälkeen on mahdollista ilmoittautua Savotar 2020 -harjoituksen kurssille. Suosituimmat kurssit täyttyvät minuuteissa, joten kannattaa toimia heti, kun kurssit avautuvat ilmoittautumiseen. Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille. Omilla tunnuksilla ei voi myöskään ilmoittaa muita osallistujia, vaan jokaisen on luotava omat tunnuksensa. s

Kursseista Hätämajoitus, Selviytyminen maastossa, Myrskyn silmässä ja Lääkintä ovat jatkotason kursseja. Kurssikuvauksissa on kerrottu, millaiset perustaidot kurssilaisella tulee olla suoritettuna päästäkseen ko. kurssille. Kurssikuvaukset löytyvät kätevästi harjoituksen esitteestä ja MPK:n Koulutuskalenterista

Vahvistus ilmoittautumisesta ja hyväksyntä

Jokainen ilmoittautuja saa vahvistuksen, että ilmoittautuminen on tullut perille. Tämä ei tarkoita, että ilmoittautuja on hyväksytty kurssille. Osalle kursseista on kiintiö ensikertalaisille, joten nämä osallistujat tarkastellaan ensin ja loput paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuja saa sähköpostiin erillisen viestin, mikäli on tullut hyväksytyksi kurssille. Suuresta ilmoittautumismäärästä johtuen viesti hyväksymisestä, tai siitä että on jonossa, voi saapua viiveellä. Harjoitus on vasta huhtikuun lopulla, joten peruutuksia yleensä tulee. Varasijoiltakin on siten päässyt mukaan kurssille.

Savotar 2020 -harjoitus huhtikuussa

Kevään NASTA-harjoitus Savotar 2020 järjestetään 24.–26.4.2020 Karjalan Prikaatissa, Vekaranjärvellä, Kouvolassa. Harjoituksen käytännön järjestelyistä vastaa Etelä-Savon alueneuvottelukunta yhteistyössä Naisten Valmiusliiton ja MPK:n kanssa.

Harjoituksessa on tarjolla kymmen kurssia:

 • Selviytyminen maastossa
 • Lääkintä
 • Lapsen kohtaaminen kriiseissä
 • Toiminta väkivaltaisessa ääritilanteessa
 • Etsintä
 • Myrskyn silmässä
 • Makean toiminnan joukot maastossa
 • Viestintä
 • Arjen turvallisuus
 • Hätämajoitus
 • JohdaNASTA III (organisaation kurssi)

Lisätietoa kursseista ja kurssinjohtajista harjoituksen facebook-sivuilta ja Naisten Valmiusliiton sivuilta.

Ilmoittautuminen kursseille on 5.-6.2.2020.