Naisten Valmiusliitto ry

Naisten Valmiusliitto on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka on perustettu vuonna 1997. Liitto yhdistää 10 naisten vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekevää jäsenjärjestöä, joissa toimii lähes 150 000 naista.

Liiton tarkoituksena on kehittää naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia koulutuksen kautta sekä lisätä naisten mahdollisuuksia toimia arjen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa yhteiskunnan hyväksi. Liiton toiminta ei ole sotilaallista.

Naisten Valmiusliiton päätapahtumia ovat NASTA-harjoitukset, joita järjestetään kahdesti vuodessa. Liiton toiminnasta pääosa toteutetaan 12 alueneuvottelukunnan kautta. Liiton järjestämään koulutukseen osallistuminen ei edellytä minkään jäsenjärjestön jäsenyyttä.

www.naistenvalmiusliitto.fi